Hopp til innhold

Isolert etter ras: – Glad ikke liv gikk tapt

Politiet advarer om stadig bevegelse i steinraset som isolerer øya Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark. Geolog og vegvesen jobber med å få oversikt.

Ras på fylkesvei 889 til Havøysund

Flere beboere på øya i Måsøy kommune er evakuert etter steinraset som sperrer fylkesvei 889.

Foto: Mantas Steponavicius

– Det var bare tilfeldigheter at det ikke gikk med menneskeliv i raset, sier ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen, etter steinraset som har isolert Havøysund.

Sju boliger og 17 personer er evakuert, og alle har det bra bekrefter ordføreren. Ingen er savnet etter eller tatt av raset som sperrer fylkesveien. Heller ingen boliger er skadet. Rasområdet er sperret av til det er gjort en faglig vurdering av stedet.

Gudleif Kristiansen ved raset 290116

Ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen foran rasområdet.

Foto: Allan Klo/NRK

Skummelt øyeblikk

– Det er jo dramatisk når slikt skjer, det kunne jo fort ha vært folk i området. Dette er jo et område hvor folk ofte går på tur, utdyper han.

– I tillegg er det jo innfartsåra til Havøysund, og det var biler som hadde kjørt inn på øya like før raset gikk. Så det er faktisk bare tilfeldigheter som gjør at ikke gikk med noen mennesker i raset. Det var et skummelt øyeblikk, sier Kristiansen.

Vegvesen og geolog på befaring

Søndag kommer representanter fra Statens vegvesen for å befare og gjøre en første vurdering om det er mulig å lage en eventuell passasje på fylkesvei 889 mellom Smørfjord og Havøysund i Finnmark.

Havøysund er kommunesenteret i Måsøy som har noe over 1200 innbyggere. De fleste bor i Havøysund.

Steinras i Havøysund

Raset dekker hele kjørebanen. Området er sperret av til det er gjort en faglig vurdering av stedet.

Foto: Allan Klo/NRK

Isolert for andre gang på kort tid

Situasjonen i Havøysund kommer kort tid etter at flere steder i Finnmark opplevde stengte veger i forbindelse med kraftig uvær i fylket.

– I forrige uke eller uka før så var vegen stengt i tre dager, så vi er relativt vant med dette, sier Havøysund-beboer Ingalill Olsen, som bor i nærheten og har sett raset.

– Forrige gang var det riktignok snø som gjorde det. Men det at vegen blir stengt, det lever vi med. Så får vi være glad for at det ikke gikk med noen mennesker når det først gikk et steinras. Det er det viktigste av alt, sier hun.

Ordfører Kristiansen mener folk på øya har taklet hendelsen bra.

– Folk har tatt det veldig fint, og brann og politivesen var fremme fort. Det hele har gått bra, og vi har oversikt over situasjonen, sier han.

Ras

Frakter passasjerer med båt

Ingen biler kommer seg inn eller ut, men det er satt opp båt og buss til øya.

Bussen fra Havøysund går til vanlig tid fra fastlandssiden i dag. Boreal vil frakte passasjerer fra Havøysund med båt til fastlandssiden, og det vil komme ytterligere informasjon på deres hjemmeside: http://www.177finnmark.no/