Hopp til innhold

Isbjørnekspert frykter flere angrep

Isbjørnforsker Jon Aars tror økt turisme i kombinasjon med klimaendringer vil føre til flere møter mellom menneske og bjørn på Svalbard.

Isbjørn avlivet på Svalbard

Sysselmannen måtte avlive bjørnen som ble skadeskutt av et turfølge lørdag.

Foto: Irene Sætermoen / Sysselmannen på Svalbard

– Det er klart at økt turisme vil føre til flere episoder. Det er naturlig å anta at jo flere mennesker du har ute på Svalbard over lengre tid, jo flere konfrontasjoner får du, sier Jon Aars, forsker ved Norsk Polarinstitutt.

Sysselmannen har opprettet sak etter at fire finske skiturister fikk en isbjørn så nær seg at de valgte å skyte.

Jon Aars

Forsker Jon Aars er ikke overrasket over lørdagens hendelse, og tror det vil komme flere i framtiden.

Foto: Mattias Høyem / NRK

Aars som akkurat nå er ute på isbjørntelling, forteller at kombinasjonen av mindre sjøis, mer tid på land, flere turister og sulten isbjørn er uheldig.

– I store områder er det ikke sjøis her oppe nå og da vil bjørnene være på land. Noen klarer seg greit, mens andre er sultne. Hvis bjørnen er sulten blir den mer dristig og da kan farlige situasjoner oppstå oftere.

Fra 1998 og fram til nå har det blitt avlivet 38 isbjørner på Svalbard. 24 av bjørnene ble avlivet i perioden 1998–2005. Da ble også to bjørner skadeskutt.

Under ser du en oversikt fra 2006–2016.

Lar bjørnen bli for «varm i trøya»

Isbjørnforskeren synes ikke episoden som var på Svalbard lørdag er overraskende.

– Møte mellom isbjørn og menneske skjer nok oftere enn det mange tror, men veldig ofte klarer du å skremme bjørnen bort. Som regel er det ikke vanskelig å skremme den bort, sier Jon Aars.

Han forteller at de aller fleste isbjørnene er svært sky, men at en feil mange gjør er å la bjørnen bli for «varm i trøya» før de forsøker å skremme den bort.

– Det som er viktig når man møter isbjørn er å reagere tidlig. Venter du lenge kan den ofte føle seg mye tøffere. Mange vil nok sikre seg bilde av isbjørnen, og begynner først med å skremme den bort når den er kommet ganske nært.

Hans erfaring er at hvis du skyter signalskudd tidlig så unngår du mest sannsynlig problemer.

– Man bør etterstrebe å redusere risikoen for at slike episoder skjer. Det er lurt å ha kjennskap til hvordan man skal te seg når man møter isbjørn og vite litt om hvordan isbjørnen reagerer.

Isbjørn i isformasjon på Svalbard

Isbjørnen som ble avlivet av Sysselmannen lørdag var en ung hannbjørn på 116 kilo. – Det er oftest unge hannbjørner som oppsøker slike situasjoner, sier Aars.

Foto: Irene Sætermoen / NRK