Isbjørn avlivet i Longyearbyen: – En problembjørn

Manglende ressurser er blant årsakene til at en isbjørn ble avlivet på Svalbard natt til 1. januar. – I tråd med regelverk og isbjørn-instruks, sier Sysselmannen.

Avlivet isbjørn

AVLIVET: Etter å ha vendt til bake til bebyggelse for fjerde gang på kort tid ble isbjørnen avlivet av Sysslmannen.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Det var en syv år gammel hannbjørn som ble avlivet på Svalbard natt til 1. januar. Isbjørnen har den siste tiden oppsøkt bebyggelse på Svalbard flere ganger.

Men da den på ny dukket opp i Longyearbyen, for fjerde gang på kort tid, valgte Sysselmannen på Svalbard å avlive dyret.

– Ikke på grunn av en akutt situasjon, men de siste dagene har den vist en helt spesiell adferd i forhold til å ville trekke mot bebyggelsen Longyearbyen. Sånn sett utgjorde den en fare for folk i byen, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en uttalelse på Sysselmannens nettsider.

En isbjørn som befant seg inne i bebyggelsen i Longyearbyen på Svalbard er nå jaget ut av byen.

BEBYGGELSE: Her er isbjørnen midt i sentrum av Longyearbyen 26. desember.

– Trist

Det var ikke første gang bjørnen dukket opp i nærhet av bebyggelse. I april 2016 oppholdt den seg i Adventsdalen nær Longyearbyen. Da ble den bedøvet og fløyet med helikopter til Nordaustlandet, på trygg avstand til folk.

Det var ifølge Sysselmannen ikke mulig denne gangen på grunn av manglende ressurser.

Isbjørn i Longyearbyen

PÅGÅENDE: Flere ganger i løpet av utgangen av 2019 oppsøkte isbjørnen bebyggelse. Sysselmannen sier det var vanskelig å få jaget den bort og anså bjørnen som potensielt farlig for mennesker.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Avlivningen har ikke falt i god jord hos alle, blant annet på Sysselmannens egen Facebook-side hvor enkelte har kritisert avgjørelsen.

Seniorrådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens naturfond, Marte Conradi, sier det er en trist start på naturåret 2020.

– Vi synes det er svært trist at denne situasjonen endte med avliving.

De ønsker ikke å kommentere vurderingene til Sysselmannen.

– Denne saken gjelder også folks sikkerhet, sier hun.

Conradi sier Isbjørnen er truet av klimaendringene, som går enda raskere i Arktis enn ellers på jorda.

– Vi mener derfor at det hadde vært en langt bedre løsning å bedøve og flytte denne isbjørnen til et område der den ikke ville utgjort noen fare for folk.

Nøye vurderinger

Sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo sier avlivningen ikke var noen enkel avgjørelse å ta.

– Det ligger nøye vurderinger til grunn for at vi valgte å avlive isbjørnen, sier Malmo.

Han sier det først og fremst handler om folks trygghet og at Longyearbyen skal være et trygt sted.

– Grensen var nådd da bjørnen vendte tilbake for fjerde gang på under ei uke.

Malmo sier Sysselmannen bruker store mengder tid og ressurser på å følge med på isbjørnene i området, også i denne situasjonen da de kontinuerlig har forsøkt å skremme bort dyret.

– Det er svært mørkt og vanskelige forhold her nå.

Han sier at det kreves svært god kompetanse for å kunne bedøve og fjerne en isbjørn, noe de ikke har tilstrekkelig av. Overbetjenten mener det ikke er en selvfølge at det hadde vært mulig selv med kompetansen.

– Det er ganske komplisert. Man skal ha kontroll på bedøvelsen, velferden til dyret og de som jobber med det siden isbjørnen da ville vært fraktet inni helikopteret.

Malmo sier de har full forståelse for at mange har medfølelse for isbjørnene.

– Det har vi og, men menneskeliv vil vi alltid sette over dyr.

Problembjørn

Dette er langt i fra første møte mellom mennesker og isbjørner på Svalbard.

Selv om isbjørner generelt er skye dyr er enkelte mer pågående.

I løpet av de siste årene har det vært flere tilfeller av pågående isbjørner i bebygde områder på øygruppa.

– En del oppsøker hytter igjen og igjen, særlig om de har funnet mat i hyttene de har brutt seg inn i, sier Jon Aars, forsker ved norsk Polarinstitutt.

Han sier det er en klar tendens til at bjørn lærer seg slik adferd, og at det er begrenset hvor lett det er å gjøre noe med dette.

– Bjørn som flyttes, kommer ofte tilbake etter kort tid.

Aars sier at isbjørnene det gjelder kalles problembjørner som arver adferden sin fra nære slektninger.