Is skaper trøbbel for krabbefiskere i nord

Dårlig vær og kulde fører til tapte krabbeteiner og nedisede fartøy i Barentshavet.

Snøkrabbefartøyet «Kvitungen» er synlig nediset.

Snøkrabbefartøyet «Kvitungen» er synlig nediset. Flere fartøy har det samme problemet.

Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

Øystein Smaaberg

Skipssjef på KYSTVAKTA Svalbard, Øystein Smaaberg, forteller at isen i år er kommet lengre sydover enn den vanligvis er.

Foto: Karine Nigar Aarskog / NRK

De siste 14 dagene har Kystvakta vært i aktivitet ved Hopen, der det foregår rekefiske og krabbefiske.

Mellom seks og ni fartøy har oppholdt seg i området. Nå har flere av teinene som fiskerene har satt ut blitt hindret av is.

– Det som er speiselt er at isen har kommet langt sydover. Isen har kommet inn over disse områdene som fartøyene normalt har hatt sin aktivitet, sier skipssjef på Kystvakta Svalbard, Øystein Smaaberg, og tilføyer:

– Om det er en trend, det kan ikke jeg si noe om. Jeg registerer bare at den er lenger sydover nå enn det den har vært.

banker is

For å få bukt mes isen på fartøyet, må isen bankes med slegge.

Foto: Håkon Kjøllmoen / FORSVARET

Vind og kulde

Med en kulde på omtrent 15 minusgrader og en liten storm i tillegg, har det vært effektiv kulde på minus 35 grader.

– I tilegg kommer sjøsprøyten. Så når vannet legger seg på stålet, blir det en slags glasering. Da er det to utfordringer som følger: En ting er at det blir veldig vanskelige forhold for de fiskerne som er ute på dekk. Det andre er at all denne glaseringen i verste fall kan bli for tungt, slik at det kan påvirke stabiliteten til fartøyet, forklarer han.

Han sier at det er vanlig å ta med seg en treslegge og slå på skroget for å løsne isen, for så å kaster isen på sjøen.

Han sier at de fleste som opphodler seg så langt nord er profesjonelle.

– Mange har teiner som står ute med krabber i. Hvordan får de opp dette?

– De er i utganspunket ansvarlig for å få tømt teinene sine. Når isen kommer over, blir det et stort problem. Det betyr at i praksis, blir disse teinene liggende langs havbunnen, sier han.

KV Svalbard

KV «Svalbard» er kystvaktens største fartøy. Fartøyet opererer stort sett i Barentshavet, og er også spesielt tiltenkt oppgaven med oppsyn i området rundt Svalbard hvor is er vanlig.

Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

Kan nå dem på et døgn

Steve Arntsen er skipper på den 45 meter lange krabbebåten Arctic Wolf, som driver teinefiske etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet

– Når båten er iset ned, må vi ut å banke is på båten for å få det av. Det er farlige greier det der. Vi prøver å være forsiktig, sier han.

Arntsen sier at de har oppholdt seg lengre sør enn mange av de andre fartøyene.

– Jeg tror alle utenom oss blir plaget. Selv om isen kommer lenger sør, så har den ikke kommet hit ennå. Jeg vil tro at noen av de lenkene vi har lengst mot nord er i is nå.

Han sier at isen i løpet av et døgn kan nå dem, og at de håper de slipper for mye.

– Hvis det blir mye is må vi prøve å finne nye plasser. Da mister vi mye tid, forteller han.