Inviterer til oljedialog om kulturskatt

Det skal bygges en oljeomlastningshavn i det samme området som det er funnet 7000 år gamle helleristninger i Finnmark. Nå ønsker aktørene dialog.

Helleristninger i Sør-Varanger kommune

Helleristninger på Gamneset i Sør-Varanger kommune ble oppdaget i forrige uke. En ekspert mener det kan bli gjort flere funn.

Foto: Tromsø Museum

Helleristninger som ble funnet i forrige uke anslås å være 7000 år gamle. Spørsmålet er nå hva som nå skal skje med kulturskatten utenfor Kirkenes.

For området der det for 7000 år siden bodde jegere og fiskere som risset bilder av rein og elg inn i fjellet, skal etter planen bli til den nye oljeomlastningshavnen i Kirkenes.

Vil ha dialog

Oljedialog om kulturskatt

Odd Arne Haueng, driftsdirektør i Norterminal.

Foto: NRK

Odd Arne Haueng, driftsdirektør i Norterminal som står for utbyggingen på Gamnes, tror ikke funnet vil stikke kjepper i hjulene for oljeomlastingsplanene.

– Når det gjelder våre videre planer så er området en kommunedelplan som er vedtatt i kommunestyret 17. juni, og vi forholder oss til det. Samtidig skjønner vi at sensitiviteten rundt et slikt funn må håndteres. Vi skal ha en god dialog med de berørte parter rundt dette, sier han.

Men ifølge Hanna Geiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, er det alt for tidlig å si hva som blir veien videre.

– Foreløpig er vi kommet så langt at vi ønsker en god dialog. Vi har tatt kontakt med alle involverte de siste dagene etter at dette funnet ble kjent. Vi skal møtes så fort som mulig, slik at vi kan snakke sammen, sier hun.

– Kan bli oppdaget flere

Funnet, på Gamnes utenfor Kirkenes, er første gang man har funnet helleristninger øst for Porsanger i Midt-Finnmark.

Det betegnes som sensasjonelt, og sammenliknes med de verdenskjente helleristningene i Alta.

Dette kan være begynnelsen på noe større, tror førsteamanuensis i arkeologi, Marianne Skandfer ved Universitetet i Tromsø.

– Det er grunn til å tro at det er mer, men vi vet ikke om det er mye mer, sier hun.

Steinalder-funn Steinalder-funn

Marianne Skandfer ved Universitetet i Tromsø tror det kan bli gjort flere funn i Øst-Finnmark i tiden som kommer. Bildet er tatt i en annen anledning.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Et utrolig tidsvitne

Helleristningene kan også settes i forbindelse med andre funn som har blitt gjort på Nord-kalotten forteller arkeologen.

Og de kan forteller oss noe om hvem de var, de som slo seg ned helt nord i Europa, for tusenvis av år siden.

– Dette slipper menneskene som levde da nærmere inn på oss. Det forteller oss noe om trosforestillinger, holdninger, forhold mellom ulike grupper mennesker og mellom mennesker og dyr. Det er et utrolig tidsvitne fra en tid som ligger 7000 år fra oss. For oss er det fantastisk, sier hun.