Hopp til innhold

Fiskere får uønsket laks på kroken i flere elver

Flere lakseelver i Finnmark rapporterer om pukkellaks. Nå ber Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at alle fangster blir meldt inn.

Fire pukkellaks tatt i Tanaelva 2. juli 2019

I Tanaelva er det rapportert om flere fangster av pukkellaks. Både fiskere, forskere og elveforvaltere ber folk om å ikke slippe pukkellaksen ut igjen om man får den på kroken.

Foto: Bjørn Tapio Kajander

I Tanaelva fisket Bjørn Tapio Kajander denne uka syv pukkellaks på ti timer. Han har fisket med stengsel i elva de siste 30 årene, og aldri opplevd lignende.

– Tidligere har det vært en og annen russelaks (pukkellaks red.anm.). Særlig på stor flo, men ikke som i dag, sier Tapio Kajander.

Han er ikke den eneste som nå får den uønskede laksen «på kroken». Den siste uka har det blitt rapportert om flere fangster av pukkellaks.

Bård Johnny Nilsen ser på pukkellaksen som de har fått i Tanaelva

Bård Johnny Nilsen er en ivrig laksefisker i Tanaelva. Han og fiskekompisen Bjør Tapio Kajander er overrasket over det store antallet pukkellaks de har fått i år. Den fremste laksen til venstre er en atlanterhavslaks.

Foto: Privat

Likner på 2017-invasjonen

Det er hovedsakelig i Finnmark fisken er registrert. Ifølge NINA, er det hittil i år registrert flest i Neidenelva.

De har inntrykk av at spådommene de kom med foran årets laksesesong stemmer, selv om det er litt for tidlig å si om fiskere sørover i landet også vil kunne få pukkellaks.

– Det begynte slik i 2017 også. Det kom inn meldinger om at det ble tatt flere pukkellaks enn vanlig i starten av juli. Så vi forventer at innsiget av pukkellaks starter nå i elvene, sier Johan Henrik H. Berntsen, som er prosjektleder for pukkellaksovervåkinga til NINA.

Pukkellaks tatt i Vesterelva i Nesseby

I Vesterelva i Nesseby ble de invadert av den uønskede pukkellaksen.

Foto: EILIF ANDREAS ASLAKSEN / NRK

Må registrere fangstene

Da elvene ble invadert av pukkellaks i år 2017, var det ingen som forventet så store mengder av den uønskede laksearten.

I år er både forskere og elveforvaltere mer forberedt på at det kan bli et pukkellaksår.

– I år inngår pukkellaks i den ordinære fangstrapporteringen. Hvert år rapporterer rettighetshaverne i elvene fangster av laks, sjøørret og sjørøye, men i år inngår altså både pukkellaks og regnbueørret i denne rapporteringen, sier Berntsen.

Han påpeker at det er viktig å registrere all fangst. Registreringene gjør det lettere for elveforvaltere og forskere å se hvilke elver som er hardest rammet, og hvilke tiltak de kan sette inn for å ta ut den uønskede laksen fra elvene.

Henrik H. Berntsen

Henrik H. Berntsen i NINA ser klare likhetstrekk mellom år 2017 og årets laksesesong. Han er imidlertid fortsatt usikkert om det blir like store mengder som da.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

Håper myndighetene griper inn

– De siste årene har pukkellaksen blitt registrert oftere i Tanaelva og dens sideelver, sier Vidar Olsen, som administrerer Facebook-siden Tana Fisk.

Han opplyser at de allerede i år 2003 fikk pukkellaks i Masjokelva. Nå ser de at laksen øker i omfang. Olsen mener det derfor er viktig å få svar på om pukkellaksen er farlig for villaksen i Tanaelva, en laksestamme som har hatt nedgang i mange år.

– Er vi vitne til at villaksen blir utryddet og pukkellaks tar fullstendig over? Her er det viktig at myndighetene griper kjapt inn og prøver å få kontroll, hvis det lar seg gjøre, sier den engasjerte laksefiskeren.

I enkelte elver i Finnmark er det gjort forsøk på å ta ut så mye pukkellaks som mulig, selv om det foreløpig ikke finnes noen oversikt som viser at pukkellaksen truer villaksen.

Pukkellaks som ble tatt i Altaelva i 2019

Denne pukkellaksen ble tatt i Altaelva denne uken, og dermed kan man anta at den uønskede laksen har begynt å gå opp i elvene i vestfylket også.

Foto: Klemet Erland Hætta
Det har blitt registrert flere pukkellaks i elvene i Finnmark i 2019.

I Komagelva ble årets første pukkellaks fisket opp av Jesber Terentief i forrige uke. Fiskere fra Altaelva i vest til de fleste elvene i Øst-Finnmark har fått pukkellaks på kroken.

Foto: Tobias Ervik / Komagvær jeger- og fiskeforening