Intern rapport avslører: Gresk oljetanker nær grunnstøting i nasjonal laksefjord

Bøkfjorden/Finnmark (NRK): Det 270 meter lange skipet «M/T Triathlon» mistet ankringen sin under uvær i Finnmark. Det var lastet med cirka 70.000 tonn russisk råolje.

M/T Triathlon

TRIATHLON: Det er dette skipet, som ifølge den greske internrapporten, holdt på å gå på grunn i Bøkfjorden i Finnmark. Bildet er tatt da det 64445 tonn store skipet var i Honningsvåg.

Foto: Roar Jensen

Den interne rapporten NRK har fått tak i, og som er utarbeidet av det greske shippingselskapet TCM (Tsakos Columbia Shipmanagement), viser at det 164445 tonn store skipet «M/T Triathlon» var cirka 370 meter unna grunnstøting i Bøkfjorden i Finnmark.

Lasten skal ifølge NRKs kilder ha vært på 70.000 tonn russisk råolje.

Naturvernforbundet i Finnmark har tidligere frykter en miljøkatastrofe ved en oljeomlasting i Bøkfjorden i Finnmark.

I den nasjonale laksefjorden med et sjeldent fugleliv i Sør-Varanger lastes råolje fra Russland om bord i norske tankere før det fraktes videre utover i Europa.

TEN Antarctic

SØSTERSKIP: Søsterskipet til M/T Triathlon, M/T Antarctic, under en oljeomlasting i jula i Bøkfjorden i Finnmark. Dette skipet er av samme størrelse, eies av samme selskap og mottar på bildet olje fra et russisk tankskip på samme sted.

Foto: Privat

Sleit seg løs i uvær

Ifølge rapporten var det to dager etter en oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger i november 2014 at skipet og dets mannskap ble tatt på senga av dårlig vær. Da lå de fortsatt ankret opp i fjorden.

Natt til 4. november cirka klokken 04.12, økte vinden i området på grunn av en kommende storm. På en halvtime økte vinden fra 17 meter i sekundet til 35 meter i sekundet.

Dette førte til at ankeret løsnet og ble slept etter skipet, og mannskapet måtte starte motorene for å holde det store skipet i sjakk.

Tilsyn

FIKK KRITIKK: Denne måneden kom Miljødirektoratet med en rapport av oljeomlasting i Bøkfjorden etter en befaring. Der fikk selskapet Nordterminal kritikk for måten omlastingen ble utført på (bildet). Seinere har Miljødirektoratet gått tilbake på den alvorligste kritikken, som gjaldt bruk av omlastningskip som mellomlager – på et spesielt sted i fjorden.

Foto: Miljødirektoratet

«High Risk Near Miss»

Etter hvert kom det fram to slepebåter og los, som fikk kontroll på skipet. Da lå «M/T Triathlon» 370,4 meter fra land – og dermed også fra grunnstøting.

Hendelsen blir av det greske selskapet klassifisert som «High Risk Near Miss».

I konklusjonen til TCM kommer det fram at årsaken var det dårlige og plutselige været og de dårlige ankringsmulighetene.

De trekker fram mannskapets raske og effektive respons som årsak til at det ikke ble en ulykke. Den interne rapporten frikjenner mannskapet for regelbrudd.

Selskapet konkluderer også med at under vurdering av ankring, så bør de som organiserer oljeomlastingen vurdere værforholdene.

Selskapet etterspør nå også en bedre responsplan for slike hendelser.

Roy-Arne Rotnes

Losoldermann Roy-Arne Rotnes.

Foto: NRK

Rapport fra losen

Kystverket bekrefter hendelsen til NRK, men sier de ikke kan offentliggjøre egen losrapport.

På generelt grunnlag sier losoldermann i Kystverket i Troms og Finnmark, Roy-Arne Rotnes, at slike hendelser ofte virker mer dramatisk for kapteinene enn for losene selv, som er vant med lokale forhold.

– Dregging forårsaket av høy vind er ikke en uvanlig hendelse. Taubåtene som nå er permanent tilstede i Kirkenes som del av Norterminals beredskap, gir sikkerhet for nettopp slike situasjoner. Losoldemann Roy Arne Rotnes i Kystverket har tidligere sagt at hendelsen foregikk ganske udramatisk. Det er også vår vurdering, sier Jacob B. Stolt-Nielsen i Norterminal.