Innstilt ferge

Fylkesvei 83 fergesambandet Flesnes-Revsnes er fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Det er uvisst når trafikken kan komme i gang igjen, opplyser fergemannskapet.