Hopp til innhold

Innstilling om kulturminner klar

Et flertall av Stortingets familie- og kulturkomité mener en likestilling når det gjelder vern av kvenske og samiske kulturminner vil kreve en endring i kulturminneloven. Flertallet mener derfor en slik endring må komme i forbindelse med det varslede lovarbeidet for en ny kulturmiljølov. Du kan lese hele innstillingen her. Saken skal opp i Stortinget til uka.