Innrømmer reform kan føre til færre politifolk

Politidirektoratet innrømmer at det kan bli kutt i politistillinger på grunn av økonomiske utfordringer.

Vidar Refvik

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet (innfelt) erkjenner at neste års budsjett kan gi vanskeligheter med å beholde bemanningen på dagens nivå.

Foto: Bildemontasje / NRK

Politidirektoratet erkjenner utfordringer med neste års budsjett, og innrømmer at det kan bli vanskelig å beholde bemanningen på dagens nivå.

Regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest har slått alarm denne ukern og viste til at neste års budsjett kan medføre reduksjon på inntil 8 stillinger.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet sier det brukes ressurser på utvikling, som senere vil gi bedre kvalitet i polititjenestene.

– Gitt at situasjonen er vanskelig, så kan det fra tid til annen være problematisk å holde bemanningen på samme nivå og øke den i samsvar med de økte personellbevilgningene de får, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet.

– Ser ikke pengene i distriktene

Folk i distriktene rundt om i Norge har fryktet konsekvensene av den kommende politireformen. Lokalpolitikere har ved flere anledninger uttalt at de tror det vil bli mindre politi i utkantnorge framover.

Terje Wikstrøm

Regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest har slått alarm denne uken og viste til at neste års budsjett kan medføre reduksjon på inntil åtte stillinger.

Foto: Vibeke Lund Pettersen / NRK

Regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest deler denne frykten.

– Det er riktig det som sies, at budsjettet til politiet og justissektoren totalt sett øker. Problemstillingen er at pengene som følger, ser ikke vi i politidistriktene. I 2015 har vi nesten ikke mulighet å sende folk på kurs og utdanning, vi har ingen investeringmidler som er avsatt fordi budsjettet er vanskelig nok fra før av. Så om man i tillegg skal få et kutt på seks til 6,5 millioner kroner så sier det seg selv at vi må kutte i antall stillinger, sier Wikstrøm.

Konsekvensene for distriktspolitiet i Vestfinnmark vil da ifølge lensmannen bli følgende:

– Jeg frykter at dette betyr mindre synlig politi, mindre resursser til etterforskning. Jeg mener at vi fjerner oss fra to ting: publikum og begrepet nærpoliti, som er blitt det store stikkordet i selve reformen.

Får reaksjoner på prioriteringer

Alarmen som nå slås fra Vest-Finnmark får leder for Stortingets juskomité, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, til å reagere.

Hadia Tajik

Justiskomiteens leder, Hadia Tajik mener pengene må gå ut til politiet i distriktene, der folk bor.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det bekymrer meg at mye av budsjettet blir brukt til de sentraliserte enhetene og at økningen ut i distriktene ikke er så stor. Men det er viktig at den største økningen skjer ute i distriktene, det er der folk bor og det er der politiet må være til stede, sier Tajik.

Også politimester Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt har sagt fra om situasjonen.

Morten Daae, hammerfest

Morten Daae, politimester Vestfinnmark politidistrikt.

Foto: NRK

– Jeg holder politidirektoratet orientert, både muntlig og eventuelt skriftlig. En ting er at dem skjønner hva jeg sier og har forståelse for det, men hva som kommer ut av det når alt kommer til alt. Det gjenstår og se, forklarer politimesteren.

Men fra Politidirektoratet er svaret følgende:

– Som vi flere ganger har sagt, så bruker vi en del resursser på utvikling. Dette er imidlertid tiltak som vil komme etaten til gode og også være en del av en effektivisering i etaten og også gi bedre kvalitet på tjenestene våre, svarer Refvik.