Innovasjon Norge: Det haster å finne en løsning for Sydvaranger

Kreditorene i konkursboet etter Sydvaranger Gruve vil ha en rask avklaring om salg eller full nedstenging. Å holde anlegget varmt koster 1,5 millioner kroner hver måned.

Sydvaranger

Innovasjon Norge, en av to kreditorer som betaler for å holde maskiner og anlegg i drift i påvente av et eventuelt salg, begynner nå å få dårlig tid.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vårt utgangspunkt er at det er bostyrer som holder i avviklingen og hva som eventuelt skjer videre. Vi er en part som blir koblet inn, siden vi er panthaver som håndterer kostandene ved avviklingen.

Nils Roald, kredittsjef i Innovasjon Norge.

Nils Roald, finansdirektør i Innovasjon Norge.

Foto: Børge Jomaas

– Det som imidlertid er klart; når man kjenner situasjonen er det ikke ønskelig å holde dette varmt lenge, sier Nils Roald, finansdirektør i Innovasjon Norge, til NRK.

Gjeld: 3,5 milliarder

Sammen med DNB er Innovasjon Norge kreditoren som betaler for å holde maskiner og anlegg ved Sydvaranger gruve varm i kulden.

Bostyret etter den enorme Sydvaranger-konkursen, som har etterlatt seg en gjeld på 3,5 milliarder kroner, ønsker å gjøre gruva attraktiv for en rask oppstart – dersom kjøpere melder seg.

Ved å skru av strømmen og låse døra vil en oppstart kunne ta flere måneder, og bli svært kostbar.

Forhandler med én aktør

Men Innovasjon Norge og DNB har til sammen tapt over én milliard kroner på Sydvaranger-konkursen.

Leif Petter Madsen

Leif Petter Madsen, bostyrer etter Sydvaranger-konkursen.

Foto: Silja Arvola / NRK

Og siden det er disse to som nå betaler for å holde gruva varm, 1,5 millioner kroner per måned, må en avklaring komme raskt.

Bostyret forhandler nå med én aktør, men holder kortene svært tett til brystet.

– Det pågår forhandlinger mellom banken og én interessent. Foreløpig skal ikke boet ta stilling til noe, og vi kommenterer ingenting rundt dette budet eller interessenten, sier bostyrer Leif Petter Madsen.

Avklaring – eller full stenging

Innovasjon Norge vedgår at det haster å få på plass en avklaring.

– Vi har lyst å finne en løsning. Men det kan ikke vente så veldig lenge. Det bør skje noe i tidsrommet fram til utgangen av februar – ellers vil det skje noe annet, sier finansdirektør Roald.

– Som full nedstenging?

– Det er et alternativ, ja.

Sydvaranger gruve

Fortsatt jobber en håndfull mennesker i anleggene utenfor Kirkenes for å holde gruva varm til en ny eier melder seg.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

– Er det viktig for dere at det er en gruveaktør som tar over konkursboet, og ikke en finansiell interessent?

– Slik vi ser det er det to spor her: Det ene er at man selger ut verdiene av anlegget. Noen eiendeler vil jo naturligvis da bli igjen, som rettighetene til drift. Det andre sporet er at vi får noen som vil ta driften videre. Og for vår del er det sistnevnte som er interessant.

– Det er vel ikke lett å få solgt gruveutstyr?

– Markedet for kjøp og salg av store maskiner for bruk i gruver er ikke på topp for tiden, nei, sier Roald.

Gruva kan bli billig

Gjelden følger ikke Sydvaranger-boet, og en overtakelse kan derfor bli en lønnsom affære for et gruveselskap – dersom råvareprisene bedrer seg.

Bostyrer Madsen anslår at gruvas reelle verdi er på rundt 100 til 120 millioner kroner.

Men:

– Det er vanskelig å oppnå denne verdien med dagens prisnivå på jernmalm, sier Madsen.

Sydvaranger, ansattmøte

Nær 400 mennesker mistet jobben da Sydvaranger Gruve gikk konkurs 18. november i fjor. Her på allmøtet på Samfundshuset i Kirkenes etter at konkursnyheten ble kjent.

Foto: Ksenia Novikova / NRK