Fikk unnskyldning fra Innovasjon Norge, nå har de anmeldt ham

Først beklaget Innovasjon Norge at de hadde kredittsjekket gründeren en rekke ganger uten god grunn. Nå har de anmeldt ham til politiet.

Ottar Zahl Jonassen

Vadsø-gründer Ottar Zahl Jonassen anmeldte først Innovasjon Norge for korrupsjon. Nå har sistnevnte svart med å anmelde Jonassen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ti ganger ble Ottar Zahl Jonassen kredittsjekket av den statlige banken. I begynnelsen av mai anmeldte vadsøværingen Innovasjon Norge for dette til politiet.

Nå har saken tatt en ny vending.

Etter det NRK erfarer har Innovasjon Norges hovedkontor svart med å politianmelde Jonassen. Flere kilder bekrefter dette.

– Dette er en noe underlig manøver. Nå er de blitt desperate i Innovasjon Norge, og prøver alle muligheter til å vri seg unna en ubehagelig sak, sier Jonassen, etter at NRK tirsdag kveld forela ham opplysningene.

Anmeldelsen fra Innovasjon Norge kommer til tross for flere beklagelser overfor Jonassen. Også selskapets administrerende direktør har beklaget, og gitt beskjed om at de uhjemlede kredittsjekkene håndteres på øverste nivå.

Kredittsjekk Innovasjon Norge

Ti slike brev fikk Ottar Zahl Jonassen, om kredittsjekk av ham selv og selskapene hans. Innovasjon Norge sier at kredittsjekkene er uhjemlede.

Politiet bekrefter anmeldelse

Etter at NRK tok kontakt, har Jonassen selv ringt til politiet for å få vite hva som står i anmeldelsen.

– Jeg fikk beskjed om at Innovasjon Norge har anmeldt meg for trusler og hensynsløs adferd, sier Jonassen.

Han kjenner seg ikke igjen i en slik beskrivelse.

– Jeg stiller meg uforstående til at dialogen skal ha vært ubehagelig for noen, sier Jonassen, som syntes saken er svært belastende.

NRK har ikke kommet i kontakt med politimannen som ifølge Jonassen ga han opplysningene om innholdet i anmeldelsen.

Finnmark politidistrikt har imidlertid besvart NRKs henvendelser gjennom kommunikasjonsrådgiver Silja Arvola. Hun skriver i en SMS:

Silja Arvola:Politiadvokat Lisa Moon Sneve bekrefter at det er mottatt anmeldelse mot navngitt person. Utover det ønsker vi ikke å gi ut noen opplysninger eller uttale oss om videre saksgang

Da NRK ringer tilbake, bekrefter Arvola at det hun betegner som navngitt person, er Ottar Zahl Jonassen.

– Det er det du får, sier Arvola.

Vil ikke kommentere

Innovasjon Norge har vært gitt en rekke muligheter til å kommentere NRKs opplysninger, i tillegg til å svare på hvorfor gründeren de tidligere har beklaget så uforbeholdent overfor, nå er anmeldt til politiet.

– Vi mener fortsatt at det ikke er riktig av oss å kommentere dette, skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i e-post til NRK.

– Hvilke hensyn har dere da vektlagt? følger NRK opp med spørsmål om, og Innovasjon Norge svarer:

– Se svar under: Vi mener fortsatt at det ikke er riktig av oss å kommentere dette.

Kristin Welle-Strand, Innovasjon Norge

Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge vil ikke bekrefte om den statlige banken har anmeldt Ottar Zahl Jonassen til politiet.

Foto: Agnete Brun

Politiet vil ikke gi opplysninger om hvorvidt de har tatt fatt på vadsøgründerens egen anmeldelse av Innovasjon Norge, og de ti uhjemlede kredittsjekkene.

Tidligere har politiadvokaten som håndterer Jonassens anmeldelse mot Innovasjon Norge, Marit Valan, sagt til NRK at saken vil bli etterforsket på vanlig måte.

Kontaktet saksbehandlers kone

Deler av en svært omfangsrik korrespondanse mellom Ottar Zahl Jonassen og Innovasjon Norge, kan kaste noe lys over hvordan de ansatte der har sett på Jonassen.

Gründeren har blant annet videresendt en e-post til NRK som han har fått fra juridisk direktør i den statlige banken. Den ble sendt 1. april:

«Jeg [er] kjent med en rekke henvendelser til andre ansatte samt styremedlemmer i Innovasjon Norge. [...] Din omfattende skriftlige og muntlige korrespondanse er ikke med på å forenkle og framskynde prosessen. Jeg stusser for øvrig spesielt over at du har behov for å ringe [ansatts navn]s kone, som jeg har mottatt informasjon om i dag.»

Bjørn O. Olsen, juridisk direktør i Innovasjon Norge

Jonassen vedgår å ha sendt én melding til den aktuelle konen.

– Jeg hadde prøvd å få tak i mannen hennes en rekke ganger uten å få svar. Da sendte jeg en melding til konen, sier Jonassen.

Ottar Zahl Jonassen:Hei [navnet til saksbehandlers kone] kan du be [navnet til saksbehandler] ta kontakt med meg. Mvh Ottar

– Jeg har sikkert prøvd å ringe henne på mobil også, én gang, uten å få svar, sier Jonassen.

Han synes ikke dette er grunn til å føle seg støtt.

– Jeg ønsket å få vite bakgrunnen for at han hadde gjort alle kredittsjekkene av meg og selskapene mine, sier Jonassen.

Ottar Zahl Jonassen

Ottar Zahl Jonassen har anmeldt Innovasjon Norge for korrupsjon. Datatilsynet har tidligere ilagt overtredelsesgebyr til selskaper som har hentet inn kredittvurderinger uten hjemmel.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK