Hopp til innhold

Ingen vil gi fra seg toppsjefen

Tross stadige misforståelser kommer Troms og Finnmark nærmere hverandre for hvert møte, bortsett fra på én ting: Hvor skal toppsjefen i det nye storfylket sitte?

Ragnhild Vassvik i forhandlingsmøte

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark har vært svært provosert over flere utspill fra Troms de siste ukene. Nå fikk hun møte dem på hjemmebane i Vadsø, under forhandlingsmøtet mellom fylkene torsdag. Fra venstre: Johnny Ingebrigtsen (SV) og Geir Ove Bakken (Ap). Til høyre: Lise Svenning (H).

Foto: Sidsel Vik / NRK

Torsdag møtte Troms og Finnmark hverandre til dyst for femte gang. Begge fylkene har i flere måneder forsøkt å finne en løsning for fremtiden siden tvangssammenslåingen ble endelig bestemt av Stortinget i fjor.

Etter brudd i forhandlinger, gjentatte anklager i media og bønn om hjelp fra kommunalministeren, rykker partene stadig nærmere hverandre på flere sentrale spørsmål.

Men det som har vært hovedkonflikten fra starten av, gjenstår fortsatt: Hvor skal administrasjonssjefen – selve toppsjefen – i fylket sitte? Tromsø eller Vadsø?

I praksis vil det gi byen status som hovedsete i det nye fylket.

Å ofre topplederjobben vil for begge partene være et stort politisk prestisjetap.

Sammenslåing av Finnmark og Troms

Hovedargumentene

Ett av Troms' hovedargumenter er at byen Tromsø har Universitetet i Tromsø, store forskermiljø og mange andre kompetansemiljøer som vil bli sentrale for det nye fylket.

Vi kan ikke ha en ny organisasjon hvor vi flytter de høyeste administrative lederne våre lengst mulig bort fra de miljøene

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms
Willy Ørnebakk og Ivar B. Prestbakmo

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms fylkeskommune ser på forhandlingsdelegasjonen fra Finnmark, mens hans høyre hand Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, sitter ved siden av.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Troms ønsker også å samle toppsjef og toppolitikerne i samme by, men Finnmark frykter dette gjør at Vadsø blir forvandlet til et «B-lag» i maktapparatet.

For Vadsø er det viktig å beholde toppsjefen i byen, fordi fylkeskommunen er blant de største arbeidsgiverne. De mener status som hovedsete kun har en symbolsk betydning for Tromsø, mens det for Vadsø handler om hundrevis av arbeidsplasser. Hvis Finnmark skal gi fra seg toppsjefen, forventer de svært mye tilbake.

Det vil være veldig vanskelig for oss å akseptere å både ha en politisk og administrativ toppledelse i Tromsø, og ingenting i Vadsø

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark
Geir Ove Bakken og Ragnhild Vassvik i forhandlingsmøte

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark fylkeskommune ser på motparten, mens hennes høyre hand Geir Ove Bakken (Ap), hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark, sitter ved siden av.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Finnmark ønsker å dele toppsjefen og toppolitikere mellom de to byene, helst med den administrative toppsjefen i Vadsø og politisk ledelse i Tromsø. Troms har tidligere pekt på at politisk ledelse i praksis ikke er arbeidsplasser, men valgte politikere som kan komme fra hele fylket.

Begge partene er enige om å dele opp resten av den administrative ledelsen. Men siden de ikke blir enige om hvor topplederjobben skal ligge, har de ikke kommet til enighet om hvor resten av ledelsen skal ligge.

Snakker to forskjellige språk

Det hjelper heller ikke at stadige misforståelser preger møtene mellom Troms og Finnmark. Begge partene innrømmer at de på mange måter snakker to forskjellige språk, fordi de kommer fra to helt forskjellige politiske virkeligheter.

Troms snakker om fylkesråd og fylkesdirektører, mens Finnmark snakker om fylkesrådmenn og hovedutvalgsledere – på mange måter lignende roller, men innen to forskjellige styreformer: Parlamentarisme og formannskap.

Det har ført til gjentatte avklaringer av hva partene egentlig mener, uten at partene har kommet særlig nærmere hverandre om hovedspørsmålet.

Men partene kom nærmere enighet om en annen sentral uenighet: Fellesnemnda. Det er organet som skal gjennomføre og fullføre sammenslåingen av fylkene. Begge fylkene er enige om at den skal bestå av begge fylkestingene i Troms og Finnmark.

  • Forhandlingsdelegasjonene fra Troms og Finnmark møtes igjen fredag morgen i Vadsø.