Ingen trusler mot meddommere i Troms

Etter Hemsedal-saken har ingen meddommere i Troms mottatt trusler.

Nord-Troms tingrett.

Verken meddommere her i Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Nordhålogaland tingrett eller Trondenes tingrett har hatt tilfeller hvor meddommere har mottatt trusler.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Ingen av domstolene i Troms har hatt tilfeller der meddommere har blitt truet.

– Det har ikke jeg opplevd. Og jeg har vært dommer i mange, mange år, sier sorenskriver Kirsti Ramberg i Trondenes tingrett.

(Artikkelen fortsetter under)

Kirsti Ramberg

Sorenskriver Kirsti Ramberg i Trondenes tingrett.

Foto: Nils Mehren / NRK

Meddommere mottok trusler

Trusler mot meddommere ble for alvor aktuelt etter saken som har fått kallenavnet Hemsedal-saken. Tre menn ble frifunnet for gjengvoldtekt av den da 18 år gamle Andrea Voldum.

I tillegg til navn og bilde av de tre som ble frikjent, har mange også spredt informasjon om de tre meddommerne som var med på å frikjenne mennene.

Saken har gått i Borgarting lagmannsrett. Her har meddommere ønsket å trekke seg fra sitt verv i bakkant av rettssaken.

Ingen hendelser i Troms

NRK har kontaktet Trondenes tingrett, Senja tingrett, Nord-Troms tingrett og Nordhålogaland tingrett. Ingen av dem har vært borti saker hvor meddommere har mottatt trusler.

– Ingen i lagmannsretten har informasjon om at meddommere har fått ubehagelige tilbakemeldinger som følge av å ha vært meddommere, sier 1. lagmann Arild Eidissen i Nordhålogaland lagmannsrett.

Han er klar på hva som skjer dersom en meddommer skulle motta trusler.

– Da skal det rapporteres til Domstolsadministrasjonen.

– Og det er straffbart?

– Det er straffbart, sier Eidissen.