Ingen store nedskjæringer i Troms

Det legges ikke opp til noen drastiske nedskjæringer på budsjettet til Troms fylkeskommune neste år. – Vi har nesten samme pengemengde til disposisjon som i år. Vi har i tillegg fond på nesten 200 millioner kroner, sier fylkesråd for økonomi, Widar Skogan. Finnmark fylkeskommune har behov for å kutte 60 millioner kroner i neste års budsjett.