Mangler oversikt over reservasjonslegene

Verken i Troms eller Finnmark har de oversikt over hvilke leger som ikke ønsker å henvise til abort.

Inngrep ved medisinsk klinikk

Fylkeslegene i Troms og Finnmark har ikke oversikt over leger som ikke henviser til abort.

Foto: colourbox.com

Lørdag trosset hundrevis av kvinner det dårlige været for å gå i 8. mars-tog i Tromsø.

En av hovedsakene på årets kvinnedag, både i Tromsø og i resten av landet, var kampen mot reservasjonsretten.

Selv om helseminister Bent Høier sier at legen skal følge dagens lov om å henvise kvinner til abort før en eventuell ny lov er på plass, er det leger over hele landet som velger å ikke gjøre det. nbsp;

Avventer situasjonen

Dagbladet har undersøkt om fylkeslegene i de forskjellige fylkeslegen har oversikt over hvilke leger som nekter å henvise til abort.

I Tromsø har en lege stått frem i media og sagt at vedkommende ikke henviser til abort.

Trond Brattland, kommuneoverlege i Tromsø kommune, sier at han ikke vet hva legene gjør dersom de får inn en pasient som ønsker abort.

– Jeg har ikke gått inn i saken. Siden det jobbes for å endre loven, har vi valgt å avvente situasjonen, sier han til avisen.

Brattland forteller også at de ikke har mulighet til å sjekke praksisen til legene i kommunen, så lenge det ikke foreligger noen klager.

Ingen oversikt

Fylkeslegen i Troms har ellers ingen oversikt over eventuelle reservasjonsleger i fylket.

Heller ikke i Finnmark har de oversikt over dette.

Ingen av fylkeslegene i de to nordligste fylkene har mottatt klager fra pasienter som har blitt avvist av fastlegen sin.