Ingen mutert virus blant soldatene

Alle positive koronaprøver fra britiske og nederlandske styrker i Indre Troms med nok virusmengde testes for det muterte viruset, skriver Forsvarets Forum. Foreløpig har ingen av prøvene vist mutert virus. Noen amerikanske prøver sjekkes også.