– Hadde ingen mistanke om milliard-feil

– Jeg hadde ingen mistanke om at det var feil i regnskapene i Kraft & Kultur, men følte en uro over at vi skulle ha store beløp til gode hos kunder.

Oddbjørn Schei

Oddbjørn Schei var tidligere konsernsjef i Troms Kraft og styreleder i Kraft og Kultur. I dag forklarte han seg i tingretten i Stockholm.

Foto: Lars Egil Mogård

Det sa Oddbjørn Schei i tingretten i Stockholm i dag. Schei ble konsernsjef i Troms Kraft i oktober 2007. Fra sommeren 2010 og i to år var han også styreleder i Kraft & Kultur. Hver måned fikk Troms Kraft rapporteringer om økonomien i Kraft & Kultur fra Boris Benulic. Og to ganger i året fikk de rapporter fra revisor Grant Thorton.

Benulic er nå hovedtiltalt for regnskapsjuks på 1.5 milliard kroner.

– Dårlig faktureringsprosess

– Det var diskusjoner i styret om de opptjente, men ikke fakturerte, inntekter. Vi opplevde dette som en dårlig faktureringsprosess i selskapet. Vi fikk mange gode forklaringer i styret. Det ble sagt at det var dårlige nettavlesning hos kundene i Sverige. Det var også stor vekst i selskapet, slik at det oppsto problemer å få ut fakturaene, sier Schei.

Hovedfokus til Schei var at dette skulle ordnes opp i. Det var én milliard kroner som var utestående, penger Troms Kraft fikk beskjed om at skulle ordnes etter sommeren 2011, ifølge Schei.

Pengene kom ikke inn

I tingretten i Stockholm fortalte Schei at de fulgte med på hvor mye penger som hadde kommet inn på konto.

– Vi fikk beskjed om at det var sendt ut fakturaer for store beløp. Det var en gledens dag for oss. Men etter en stund så vi at dette ikke stemte. Det kom ikke inn så mye penger på konto som forutsatt. Vi fulgte innbetalingene en gang i uka fordi vi hadde tilgang til kontoen til Kraft & Kultur.

I november 2011 fikk Troms Kraft beskjed om at det var alvorlige feil. De fant aldri de fakturaene som skulle ha blitt sendt ut. 1,5 milliard kroner mangla. En alvorlig krise oppsto, fortalte Schei.

– Troms Kraft var i en stor krise. Vi oppfylte ikke forpliktelsene vi hadde til bankene. Vi måtte ha direkte kontakt med bankene for å få lov til å drive videre. Det var nødvendig å selge ut deler av kraftproduksjon for 1,2 milliard kroner for å hente inn ny kapital.

Følte en uro

Aktor ville vite om Schei hadde mistanke til at det var noe alvorlig feil i datterselskapet.

– Jeg vil ikke si at jeg hadde mistanke om at noe var feil i Kraft & Kultur, men jeg følte en uro. Vi foretok en egenkontroll, uten at Boris Benulic var informert.

Viseaktor Ted Murelius ville vite hvordan dette kunne skje.

– Forklaringer jeg fikk fra egne folk i administrasjonen var at det var store feil i kontraktene. Vi fant ikke fakturaene. Det tidligere styret hadde satt i gang undersøkelser, uten at noe ble oppdaget. Jeg hadde møte med Benulic i november, men fikk ikke noen gode svar om hva som hadde skjedd. Benulic ble permittert og seinere avskjediget som sjef i Kraft & Kultur. Det var 1,5 milliard kroner som ikke fantes i regnskapene til Kraft & Kultur, forklare Schei.

Et poeng i utspørringen av flere TK-ansatte er en avtale som er inngått med styret om skadeløshet. Det betyr at disse personene ikke kan gjøres økonomisk ansvarlig for det som har skjedd i selskapet. Schei sluttet i Troms Kraft sommeren 2012, og er i dag sjef for et IT-selskap som eies av Helse Nord.

Hanne May Karde

Hanne May Karde på vei inn i retten i Stockholm.

Foto: Lars Egil Mogård

Styreleder Karde skrøt av Boris

Tidligere styreleder i Kraft & Kultur, Hanne May Karde, sa i retten i dag at Boris Benulic var veldig godt ansett. Han hadde stor troverdighet. Han var karismatisk.

– Da jeg ble ansatt i Troms Kraft var Kraft & Kultur sett på som en suksess. Datterselskapet hadde en ledelse som var svært kunnskapsrik. Boris Benulic hadde god oversikt, forklare Karde.

Et sentralt spørsmål i denne saka er at Kraft og Kultur hadde en stor regnskapspost som heter «opptjente, men ikke fakturerte inntekter».

– Dette var et tema på samtlige styremøter. Men vi fikk alltid grundige utredninger fra Boris Benulic om årsaken til at denne posten var blitt så stor.

Kunne ikke gjort noe annerledes

– Kunne du som styreleder ha gjort noe annerledes i din periode som styreleder i Kraft & Kultur, ville aktor Lennart Gollard vite.

– Nei, alle tilbakemeldinger fra Boris ble verifisert av andre, blant annet av revisorer. Alt var i orden, sa Karde.

Men seinere ble det avdekket at denne posten var altfor stor, og bidro til at Troms Kraft fikk store økonomiske problemer, og at det skjedde en hoderulling i Nord-Norges største energiselskap.