Ingen løsning for krabbeeksport med det første

Skjebnen til krabbeeksporten fra Banak er uviss. Søndag gikk tillatelsen til å bruke flyplassen i Lakselv ut, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ingen løsning med det første.

Krabbeeksport fra Banak

Eksport av kongekrabbe direkte fra flyplassen i Porsanger til Asia har stanset på grunn av manglende tillatelser.

Foto: Allan Klo / NRK

Eksport av krabbe fra Finnmark har gått med et russisk transportfly fra Banak og direkte til Sør-Korea. Men landingstillatelsen det russiske selskapet har hatt på Banak lufthavn har vært midlertidig. Sist gang tillatelsen ble fornyet var i mars i fjor.

Søndag var siste dag for denne tillaltelsen som har gjort markedsadgangen lettere for blant andre Cape Fish i Honningsvåg.

Ingen gjensidig avtale

Årsaken til at tillatelsen nå opphører er at det ikke finnes en gjensidig norsk-russisk avtale. I følge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke norske myndigheter gi landingstillatelse før russiske myndigheter også tillater norske fly å krysse russisk luftrom.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forklarer at de ikke har klart å få en gjensidig avtale med russiske myndigheter som gjør det mulig med kongekrabbefrakt fra Banak med et russisk flyselskap.

Foto: Astrid Husø / NRK

– Vi ønsker gjerne å få dette til, men forhandlingene har rett og slett ikke ført fram. Det står på gjensidig anerkjennelse og gjensidig regelverk, sier Solvik-Olsen.

– Bruk selskap fra andre land

Han legger til at det finnes selskaper fra andre land som kan utføre slike oppdrag.

– Dette er fordi det er andre land som har oppnådd enighet om gjensidige avtaler, så min oppfordring er jo at man søker å finne flyselskap fra land som har tillatelser. Det tror vi skal være mulig, sier samferdselsministeren.

Men han har ikke gitt opp, selv om det ikke er noe stort håp om snarlig løsning.

– Det er svært liten bevegelse i samtalene med russerne, sier samferdselsministeren som har følgende bønn:

– Her må derfor alle som har gode forbindelser i Russland bidra til å snakke denne problemstillingen opp, slik at vi etterhvert kan finne løsning, sier han.

Farlig usikkerhet

Porsanger-ordfører Aina Borch frykter uforutsigbarheten som har prega eksporten av kongekrabbe fra Banak vil føre til at eksportørene ikke tør satse.

Aina Borch (Ap)

Porsanger-ordfører Aina Borch

Foto: Piera Balto / NRK

– Det finnes jo alternative eksportruter, og dersom man for eksempel nå tvinges til å velge finske flyplasser, så frykter jeg at løpet for Banak er kjørt. Ingen vil satse når utforutsigbarheten er så stor, sier hun.

Porsangerordføreren tror bruk av finske flyplasser er det mest nærliggende alternativet.

Både Ivalo, Oulo og Helsinki er relevante flyplasser med fraktmuligheter til Asia, der markedet er størst.

Og hennes håp om at samferdselsministeren skal bidra til å få løst transportutfordringen vil i følge Ketil Solvik-Olsen neppe innfris med det første.

– Det vil være bra for norsk eksportnæring dersom vi finner en løsning, men vi har altså ikke klart å bli enige med russerne, erkjenner ministeren.