Hopp til innhold

Ingen krav til rusbehandling

Det stilles ingen kvalitetskrav til institusjoner som behandler rus- og psykiatripasienter.

Psykisk helse
Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

Ingen stiller i dag krav til kvaliteten på private institusjoner som skal behandle pasienter med store rus- og psykiatriske problemer.

Norsk helsevesen sender pasienter med tunge rus- og psykiatriproblemer til institusjoner der helsevesenet ikke vet hva som møter pasienten.

- Det er problematisk, fordi at det skal være en kvalitet på behandlingen, og det er de regionale helseforetakene som egentlig har kompetansen til å finne ut om behandlingen er av god nok kvalitet, sier Nestleder i kollegiet for pasientombudene i Norge, Kjell Vang.

I dag er det nemlig ikke definert hva slags krav som skal stilles til en slik spesialisert behandling.

Og ingen har ansvaret for å godkjenne private institusjoner som skal behandle ruspasienter.

- Vi kan ikke ha det på den måten at det dukker opp institusjoner som skal få drive et behandlingstilbud på spesialistnivå uten at den har ordentlige godkjenningsordninger for det, sier Vang.

Holder ikke mål

Etter påtrykk fra pasientombudene innrømmer nå Helsedirektoratet at det som skjer ikke holder mål. Direktoratet ser alvorlig på at klagene på en del av de private institusjonene nå strømmer på og lover å aksjonere.

- Man må jo gå ut i fra at det vil bli en eller annen ordning som gjør at en kan sikre kvaliteten ved institusjoner som skal drive denne spesialiserte rusbehandlingen, sier Vang.