Hopp til innhold

Ingen kontroll av tilbudet

Eksmisbrukere frykter A – og B-lag i rusomsorgen. Ingen har oversikt over kvaliteten på NAV sine behandlingstilbud.

Rusmisbruk

Rus-pasienter sendes til behandling på institusjoner det reises spørsmål ved kompetansen til.

Det bekymrer ledelsen for Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk på Universitetssykehuset i Tromsø.

Når Helse Nord ikke kan skaffe ruspasienter behandlingstilbud innenfor fristene, må Arbeids og velferdsetaten, NAV, sørge for at pasienten får et tilbud.

NAV Pasientformidling har i dag avtale med 12 behandlingssteder i hele landet, men ingen har oversikt over kvaliteten på behandlinga som tilbys.

Heller ikke Helse Nord vet hvorvidt de andre behandlingstedene holder mål.

- Vi har kun oversikt over det vi selv kan tilby innenfor det offentlige og spesialisthelsetjenesten, sier Grete Furu, som er leder for klinikk for rus og spesialpsykiatri i Helse Nord.

- Driver rovdrift på de ansatte

Tviler på kvaliteten

Vidar Hårvik, Marborg

Vidar Håkvik i Marborg er skeptisk til kvaliteten på behandlingstilbudene.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Marborg er en organisasjon for og av tidligere rusmisbrukere. Vidar Hårvik leder Marborg, og han er skeptisk til behandlingene som tilbys via pasientformidlinga hos NAV.

- Vi er redd for at vi ender opp med en A- og B- liste i forhold til rusbehandling.

- Hvordan kan helse nord ikke ha plasser, mens NAV pasientformidling har plasser? Stilles det ulike krav til innhold, spør Hårvik

Sjekker ikke

Flere av landets pasientombud, blant annet i Troms, tviler på at alle stedene som tilbyr behandling utenfor offentlige institusjoner har den kvaliteten som rusmisbrukere har krav på.

Berit Johnsen, leder for NAVs pasientformidling, sier de har plikt til å skaffe misbrukere behandlingsplass når helseforetakene bryter fristen til å gi et tilbud.

Men de sjekker ikke hva de sender misbrukerne til.

- Vi har ingen kompetanse til å gå inn i institusjonene og vurdere om det faglige holder mål. Det blir selvsagt stilt krav til de institusjonene som brukes, men det blir ikke sjekket med mindre det kommer inn klager på tilbudet, forklarer Johnsen.

Vil ha offentlige plasser

Grete Furu forstår skepsisen, og hadde gjerne sett at helsefortakene hadde hatt et tilbud, slik at man ikke er avhengige av eksterne behandlingsteder.

- Da kan vi gi de tilbudene pasientene har bruk for, sier Furu.

Hun forteller at Helse Nord allerede i år har utvida med 8 plasser innenfor UNN, men at det vil ta et par år før tilbudet er bygd ut i et større omfang.