Ingen erstatning til Kysthospital-barna: – En stor skuffelse

Staten setter ikke i gang utredning av særskilt vederlag til denne gruppen. – Skuffende, sier stiftelsen Rettferd for taperne.

Barn på kysthospitalet

Barn på daværende Kysthospitalet i Tromsø.

– Vi hadde håpet på gjennomslag i denne saken etter avtalen mellom regjeringen og støttepartiene i fjor. Det sier generalsekretær i stiftelsen, Tor Berhard Slaathaug til NRK.

Trodde på gjennomslag

Under fjorårets behandling av revidert nasjonalbudsjett, ble Venstre, KrF., Høyre og Frp enige om en merknad om saken:

«Flertallet vil vise til de alvorlige forhold som barn innlagt ved Kysthospitalet i Tromsø på 50-tallet ble utsatt for. Barn med tuberkulose ble i behandlingen lagt i gips og i lange perioder tvunget til å ligge fast i sine senger, og flere har rapportert om svært alvorlig svikt i omsorgen de mottok. Flertallet viser til at det har vært ytret ønske fra enkelte om at det bør etableres en særskilt tilpasning av rettferdsvederlagsordningen for
sanatoriebarna (herunder Kysthospital-barna) tilsvarende den tilpasningen som ble gjort for barnehjemsbarna. Flertallet mener regjeringen bør gjøre en vurdering av spørsmålet som ble behandlet av den forrige regjeringen. »

– Disse formuleringene ga oss grunn til å håpe at regjeringen vill komme oss i møte i år, slik av vi kunne få på plass en ordning for denne gruppen.

Kysthospitalet i Tromsø

Kysthospitalet i Tromsø er et av stedene som behandlet norske barn for bentuberkulose.

Ingen løsning

Men slik gikk det ikke. Helse- og omsorgsdepartementet fastholde sitt tidligere standpunkt i saken. det settes ikke i gang et arbeid for å utrede saken på nytt.

– Det håpet vi hadde etter fjorårets behandling, det er nå kraftig redusert, sier Slaathaug.

– Men vi anser ikke slaget som endelig tapt, og håper regjeringens støttepartier, KrF og Venstre, fortsetter kampen for Kysthospital-barna, avslutter han.