Hopp til innhold

Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie

Pasienter som er innlagt på sykehus med infeksjon har 11 ganger økt risiko for å få blodpropp, viser en ny studie fra Tromsø.

Video Blodpropp

Slik arter en blodpropp seg i en åre. I Norge er det nesten ett tilfelle av blodpropp i timen på landsbasis

Foto: Nyhetsspiller

Risikoen øker ytterligere dersom pasienten i tillegg er immobilisert, som betyr at en legemsdel er gjort ubevegelig, for eksempel et ben som er gipset.

Ett tilfelle i timen

Gro Gimnes

I Norge er det nesten ett tilfelle av blodpropp i timen på landsbasis, derfor er det viktig få redusert forekomsten, sier lege og stipendiat, Gro Grimnes, ved UiT

I studien har over 700 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) blitt undersøkt. Alle har tidligere hatt venøs blodpropp, en vanlig sykdom, som er potensielt dødelig.

– I Norge er det nesten ett tilfelle av blodpropp i timen på landsbasis, derfor er det viktig få redusert forekomsten, sier lege og stipendiat, Gro Grimnes, ved K.G Jebsen Senter for tromboseforskning, ved UiT. Ved å kartlegge utsatte pasienter kan man finne ut hvem som trenger forebyggende behandling, sier hun.

Plutselig er den der

Studien viste at det var 20 ganger høyere risiko for å få blodpropp hvis man har hatt en infeksjon i perioden før,

Venøs blodpropp

Studien viste at det var 20 ganger høyere risiko for å få blodpropp hvis man har hatt en infeksjon i perioden før.

Foto: Roy A. Lyså

og fortsatt 11 ganger høyere når andre kjente risikofaktorer som kreft og kirurgi var tatt høyde for. For pasienter som både hadde infeksjon og var sengeliggende mens de var på sykehus var risikoen enda høyere.

– Det er ikke sånn gradvis at du sakte og sikkert får symptomer på blodproppen, den kan være vanskelig å oppdage tidlig. Plutselig så er den der. Men da vet vi at hvis du er innlagt på sykehus, har en infeksjon, og er så dårlig at du blir sengeliggende, da er vi helt nødt til å tenke på at vi må forebygge blodpropp, sier Grimnes.

Viktig med forebyggende behandling

Grimnes forteller at det finnes retningslinjer for hvem som skal ha forebyggende behandling men veldig ofte, fordi det er en kompleks sykdom og at det er mange faktorer som spiller inn, kan det være vanskelig og identifisere dem rett.

– Konklusjonen er at infeksjoner, og spesielt infeksjoner sammen med inmobilisering er en alvorlig og sterk risikofaktor for venøs blodpropp. Og disse pasienten er det viktig å identifisere og gi forebyggende behandling, avslutter hun.