Hopp til innhold

Reagerer kraftig på ny nordområdemelding: – Svikter nok en gang Nord-Norge

Ni år etter den forrige, presenterte regjeringen i dag en ny stortingsmelding om nordområdene. – Bare festtaler, kritiserer Sandra Borch (Sp).

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp)

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) lot seg ikke imponere av regjeringens nordområdemelding.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg merker meg at regjeringen i sine festtaler distanserer seg fra Nord-Norge. Det er ganske påfallende når statsministeren og en rekke statsråder bruker uttrykk som «de i nord» og «folk i nord», sier Borch.

Stortingsrepresentanten fra Troms mener den nye stortingsmeldingen ikke svarer på noen av utfordringene i Nord-Norge.

Her kan du se opptak av presentasjonen av nordområdemeldingen i Alta. Bildene er produsert av DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorgan). Programleder er Gøril Johansen, ansatt i UDs nordområdeseksjon.

Hun reagerer også sterkt på at det ikke legges frem flere konkrete tiltak.

– Regjeringen svikter nok en gang Nord-Norge. Om de vil ta Nord-Norge på alvor må de begynne med å lytte til oss som bor her. Dette er dessverre bare ei melding med festtaler, mener Borch.

Arbeiderpartiets leder mener også at det er lite konkret i meldingen som ble presentert.

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er skuffet over meldinga.

– Det er stor avstand mellom mange fine ord og konkret handling. Et mageplask i forhold til den handlingen og de konkrete prosjektene som trengs for å løfte nordområde-satsingen, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Nytt fond

Den nye stortingsmeldingen ble presentert i Alta fredag formiddag, av blant andre utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

– Nordområdemeldingen er ikke et budsjettdokument. Det er heller ikke et forsøk på å svare på alle utfordringer i nord, men den peker ut en retning for prioriteringer i nordområdepolitikken de neste årene.

Men noe nytt kom også frem: Et nytt kapitalfond, som skal fremme lokalt eierskap og gründervirksomhet i nord.

Tiltaket er et direkte tilsvar på noe mange har etterlyst, ifølge utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), som var til stede i Alta.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide ved fremlegging av nordområdemeldinga

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i Alta under presentasjonen av nordområdemeldinga.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Vi har lyst til å stimulere til innovasjon og vekst gjennom opprettelsen av et investeringsfond med både statlige og private midler. Det skal forvaltes fra Nord-Norge og skal bidra til å sikre lønnsomme prosjekter i næringslivet tilgang på kapital, sier Søreide.

Regjeringen vil også bevilge fire millioner kroner over tre år til et nytt treårig fond for unge gründere og oppstartsbedrifter i nord. Tiltaket retter seg særlig mot prosjekter som kobler forskning og verdiskapning.

Mer øvingsaktivitet

Søreide fortalte videre at regjeringen ser på økt russisk aktivitet i nordområdene som en strategisk utfordring.

Dette er noe som har høy prioritet i nordområdemeldingen som ble lagt frem i dag.

Utenriksministeren kunne bekrefte at Norge øker trenings- og øvingsaktiviteten i Nord-Norge.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK at vi er inne i en virkelighet med større stormaktsrivalisering og økt aktivitet fra russisk side og alliert side.

– Vi ser et Russland som bygger opp styrkene sine og har betydelige styrker rett på andre siden av grensa. Derfor bygger vi forsvarskapasiteter og øver sammen med våre allierte sånn at vi er i stand til å stå i en mulig situasjon.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at regjeringen vurderer å sende en norsk fregatt til Midtøsten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier de vil fortsette satsingen med å bygge opp Hæren i Nord-Norge.

Foto: Jil Yngland / Jil Yngland

– Hvordan merker vi det i nord?

– Vi merker det ved at vi har flyttet Hæren tilbake til Finnmark og bygger opp landmakten i Indre Troms. Vi merker det helt konkret med at vi flyr mer og seiler mer i nord og har større aktivitet med militær kapasiteter her nord, sier Bakke-Jensen.

Borch (Sp) reagerer på at regjeringen skryter av at de har styrket beredskapen og forsvaret i nord.

– Regjeringen har nettopp levert en Langtidsplan for Forsvaret hvor de ikke viser vilje eller ambisjoner for Forsvaret i nord. Beredskapen i Nord-Norge er også kraftig svekket. Vi har knapt ambulansefly som kan fly i en mild nordnorsk høststorm, sier Borch.

– Folk i nord er vår viktigste investering

Den nye meldingen har fått undertittelen «Menneske, muligheter og norske interesser i nord» og staker ut kursen for politikken innenfor næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap.

Statsminister Erna Solberg var ikke til stede under presentasjonen i Alta i Finnmark, men deltok digitalt.

Hun understreket at det er strategisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk viktig for hele Norge at Nord-Norge har levende lokalsamfunn og at folk bor i området.

Statsminister Erna Solberg kommenterer valget i USA

Statsminister Erna Solberg mener at det som er bra for Nord-Norge, er bra for hele landet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er i norsk interesse at unge tar utdanning, får relevante jobbmuligheter og blir værende i nord. Folk i nord er vår mest verdifulle tryggingspolitiske investering, sa Solberg.

– Det som er bra for Nord-Norge er bra for hele landet.

Arbeidet med meldingen har tatt rundt to år og regjeringen har hatt en dialog med blant andre fylkeskommuner, kommuner, og Sametinget under arbeidet med meldingen, i tillegg til et ungdomspanel med 50 deltakere.

Vil ha oljejobb

Med tanke på klima og miljø, var regjeringens tanker om fremtiden for olje- og gassindustrien noe det ble knyttet stor spenning til.

Ole-Hermann Mathisen og Styrk Eriksen er begge 17 år og går mekaniske fag ved Hammerfest videregående skole.

Skolen er en av få i landsdelen som har en rekke utdanningsmuligheter direkte knyttet til olje- og gassindustrien

Begge to sikter seg inn mot å jobbe der i fremtiden.

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen er ikke bekymret for fremtiden til olje- og gassnæringen.

Foto: ALLAN KLO / NRK

– Det er en interessant og veldig høyteknologisk bransje, sier Styrk Eriksen.

– Jeg vil bli ferdig med utdanningen, så gå lærlingtiden på for eksempel Melkøya, sier Ole-Hermann Mathisen.

Det at olje- og gassnæringen er under tungt skyts for tiden med klimasøksmålet, skremmer dem ikke.

– Bransjen jeg skal inn i er på vei til å bli mer grønn, og det har jeg lyst til å bli med på, sier Eriksen.

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen ser begge for seg å jobbe på en oljeplattform.

Foto: ALLAN KLO / NRK