Ikke påvist ILA i Tranøy

Mattilsynet har foreløpig ikke klart å påvise sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) verken i Storvika i Dyrøy kommune eller Lekangsund i Tranøy kommune, skriver Folkebladet. Begge anleggene tilhører SalMar Farming. Men det er fortsatt mistanke om sykdommen og det vil fortsatt bli tatt prøver, sier avdelingssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet Region Nord.