Ikke lett å finne smittekilde

Det er vanskelig å finne smittekilden ved et utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse, sier professor og overlege i barnesykdommer, Trond Flægstad. Derfor er det svært viktig at de som bor i nærområdene, følger de rådene de får, sier han. Smittsom hjernehinnebetennelse er påvist hos ett barn som døde i Lenvik, og det er mistanke om at også et annet barn i samme skolekrets døde av sykdommen.