Ikke lenger forhøyet beredskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ikke lenger forhøyet beredskapsnivå knytta til luftambulansetjenesten. Årsaken er at den siste tidens beredskapsstatus viser at det ikke er lenger er behov for ekstra beredskap.