Ikke barn med hodelus på skolen

Rektor Wenche Jakobsen ved Trollvik skole i Lenvik ber foreldrene om å holde barn med hodelus borte fra skolen til behandlinga er gjennomført. Ifølge Folkehelseinstituttet kan barn med hodelus gå på skolen som normalt. Jakobsen mener det ikke bør gjelde barneskolenivå, der elevene er i tett kontakt og lett overfører lus til hverandre. Etter sommerferien har det vært fem-seks tilfeller av hodelus ved skolen.