Ikke alle i nord er nordlendinger

Ordet «nordlending» er godt etablert i daglig tale. Men folk som bor i Nord-Norge vil ikke nødvendigvis like at du kaller dem nordlendinger.

Folk i Hammerfest beskriver hva de legger i å være nordlending

– Vi blir kanskje generalisert sørpå, men her sier vi at vi er finnmarkinger, fastslår Simen Schjølberg.

De fleste NRK kommer i prat med på brygga i Hammerfest, kommunen som har en isbjørn i sitt kommuneskjold, er enig med Schjølberg: Nordlendinger er folk fra Nordland fylke.

Alle vet at begrepet nordlending ifølge Språkrådet betyr to ting, enten folk fra Nordland fylke eller folk fra hele Nord-Norge. Men de står på sitt: «Æ e finnmarking».

Det gamle Nord-Norge hadde en slags kolonistatus, landsdelen ble behandlet stemoderlig på storsamfunnets premisser. De nye ordene ble på en måte et opprør mot det.

Einar Niemi
nordlending2

Simen Schjølberg er finnmarking.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Regioner i regionen

Ordene Nord-Norge og nordlending eksisterte ikke før på 1800-tallet. Historiker Einar Niemi forklarer at disse begrepene ble oppfunnet av politiske grunner for å fremme regionen.

– Det gamle Nord-Norge hadde en slags kolonistatus, landsdelen ble behandlet stemoderlig på storsamfunnets premisser. De nye ordene ble på en måte et opprør mot det. Utgangspunktet var en elite fra periferien, som bodde i hovedstaden, og som tok sikte på likestilling og rettferdiggjørelse av regionen sin. Lignende prosesser skjedde på den tiden mange steder i Europa, sier Niemi.

Einar Niemi

Historiker Einar Niemi.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I årenes løp gikk Nord-Norge fra å være et politisk konsept til å bli en identitetsregion. Alle skulle være nordleninger. Men da politikere på 90-tallet begynte å prate om å slå sammen de nordligste fylkene, våknet motkreftene i landsdelen.

– Sett innenfra er ikke Nord-Norge så enhetlig likevel. Nord-Norge har også regioner og utkanter. For meg som historiker er det fascinerende at de fleste i Nord-Norge lever nokså likt i vår moderne tid, men tanken om at Finnmark er noe spesielt, lever fortsatt, sier Niemi.

Historikeren minnes sangen til Unit Five «Æ e' nordlending æ!». Da den kom ut, ble mange eldre personer forferdet over at gutter fra Hammerfest sang at de er nordlendinger. Det var i 1978.

nordlending1
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Folk får bestemme selv

På brygga i Hammerfest vil de helst ikke bli kalt nordlendinger, men mener at man selv må få bestemme hvordan man ønsker å identifisere seg selv.

– Faren min er fra Trondheim, men kaller seg finnmarking. Jeg tenker at det handler om ånden du får av å bo og leve i nord. Hvis du trives her, så er du finnmarking, eller nordlending. Folk får bestemme selv, sier Schjølberg.