Akutt krise i lakseelvene - tar grep

Det ser ut til å bli nok et dårlig år for lakseelvene lengst nord, men lokale forvaltere forsøker å snu trenden.

Tobias Gabrielsen og faren Pål Gabrielsen

Fiskesesongen varer i utgangspunktet fra 1. juni frem til slutten av august. Mange velger å avslutte den tidligere.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi hadde jo forventet å se betraktelig flere laks, sier daglig leder i Lakselv Grunneierforening.

I dykkerdrakt og snorkelmaske, har Egil Liberg tilbrakt dagen med å telle fisk i Lakselva.

Det gjøres flere ganger i løpet av sommeren. Ved forrige registrering i slutten av juli, vedtok styret å avvente med tiltak. Noen ganger er laksen bare sen i oppgangen til sin gyteelv.

– Det var for så vidt det vi håpet på, men det viste seg å ikke stemme. Det er rett og slett lite fisk, sier en skuffet Liberg.

Egil Liberg teller laks i Lakselva

Egil Liberg teller laks i Lakselva.

Foto: Lasse Alvik Nilsen

Lite laks i flere elver

Derfor har styret i foreningen nå vedtatt å sette inn ekstraordinære tiltak. Inntil videre blir all laks lengre enn 80 centimeter fredet.

Dette skjer gjennom en forhåndsavtale med Fylkesmannen. Når elver står i fare for å ikke nå gytebestandsmål, iverksetter forvaltere grep for å ivareta laksen.

Det har man blitt nødt til å gjøre flere steder i Finnmark.

Vaikryss i Lakselv i Finnmark

Du kan jo forsøke å gjette hvilken art har vært med på å gjøre elvene i dette området verdenskjent blant fiskere.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ekstraordinære tiltak

Lite laks er det også i andre lakseelver rundt Porsangerfjorden og Tanafjorden.

Det forsøker lokale fiskere å gjøre noe med. Grunnet lite fangst for andre år på rad, stoppet eksempelvis Børselv jeger- og fiskerforening salget av fiskekort 1. august.

– Vi har også fredet hunlaksen, slik at flest mulig kan gyte. Det må være fisk til neste generasjon, sier Frank Haldorsen som er nestleder i foreningen til Ságat.

Laksefiske i skumring

Laksefiske midt på lyse natten er populært i nordnorske elver.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Også i Tanavassdraget er det utfordringer, skriver iFinnmark.

Man vet ikke hvor mye laks som er tatt opp der før sesongen er avsluttet. Tanavassdragets fiskeforvaltning har for øvrig bedt alle fiskere om ikke å ta opp mer enn nødvendig. Forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Morten Falkegård, anslår at de fleste av vassdragets sideelver burde hatt betydelig mer laks.

Tørrere somre

Forskere mener overfiske hittil har vært den største trusselen for laksestammene i disse traktene.

De siste årene har også tørrere somre ført til problemer. Selv om temperaturene i nord har vært kjølige, har tørke og lite nedbør resultert i at flere elver har lavere vannføring enn det som har vært vanlig.

Egil Liberg

Egil Liberg er daglig leder i Lakselv Grunneierforening.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Vi har egentlig ingen gode ideer om hvorfor det er lite laks i år. Det er selvfølgelig mindre vann i elven enn det har vært på sikkert flere tiår, men det er kjølig og laksen burde sånn sett ikke ha noen problemer med å forflytte seg, sier Egil Liberg.

Det er vanskelig å si noe sikkert før fiskesesongen lukkes og tallene samles, men Liberg tror færre laks i elvene er en trend i hele Finnmark.

– Et par elver leverer veldig gode fangster, ellers virker det som om det er en nedgang over hele fjølen, sier han.