– Det var vanskelig nok å være idrettsutøver fra nord før flyseteavgiften

Troms idrettskrets jobber for at idretten og den øvrige frivilligheten skal fritas fra flyseteavgiften. Bare et av Finnsnes sine A-lag får økte kostnader på 30.000 kroner i året på grunn av avgiften.

Illustrasjonsbilde idrett

Flyseteavgiften pålegger idrettslagene i nord enda flere utgifter. – Vi frykter blant annet at det blir enda vanskeligere å få klubbene til å gå rundt økonomisk, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad (illustrasjonsbilde).

Foto: Colourbox.com

Organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets peker på at lag i nord har ekstra mye reiseutgifter i forhold til lag andre steder i landet.

– Det var vanskelig nok å være toppidrettsutøver fra nord fra før av, og det blir i hvert fall ikke lettere med flyseteavgiften. De fleste konkurranser på nasjonalt nivå arrangeres sør i landet. Nordnorske lag må reise hit med fly, gjerne over flere strekninger. Flyseteavgiften gjør kostnaden for å delta på disse enda høyere, sier hun til NRK.

Sylvi Ofstad

– Vi skal prøve å gjøre et fremstøt mot myndighetene for å se om det finnes muligheter for at idretten skal slippe unna flyseteavgiften, sier Sylvi Ofstad, organisasjonssjef i Troms idrettskrets.

Foto: Nils Mehren

Avgiften ble innført 1. juni, og er på 88 kroner på innenlandsreiser og 80 kroner på utenlandsreiser.

30.000 ekstra for ett lag

I sommer undersøker idrettskretsen de økonomiske konsekvensene flyseteavgiften får for et utvalg av idrettslagene sine.

– Finnsnes idrettslag har for eksempel et fotballag på høyt nivå. De får økte kostnader på 30.000 kroner i året på grunn av flyseteavgiften. Og det bare for ett lag. Det er vanskelig å få inn disse midlene med frivillig arbeid, sier Ofstad.

Øyvind Korsberg, stortingsrepresentant fra Troms for Fremskrittspartiet, er enig i at 30.000 kroner er mye for et lite idrettslag.

– I førsteomgang er det viktig å få belyst problemstillinga, slik at den kan bli tema under høstens budsjettforhandlinger. Enten i form av å fjerne eller redusere flyseteavgiften, eller å kompensere for dem som får urimelige høye kostnader på grunn av den, sier han.

Øyvind Korsberg (Frp) på vei til gruppemøte

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) sier at lag fra Nord-Norge har store nok utgifter fra før av. – Jeg skjønner godt at det er tungt å måtte finansiere ytterligere reiseutgifter, sier han.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Korsberg vil også undersøke om det er mulig å øke den økonomiske bistanden til frivillige lag og foreninger som får økte utgifter på grunn av avgiften.

– Jeg har allerede jobbet lenge for alle som får økte reiseutgifter i forbindelse med flyseteavgiften. Personlig var jeg sterkt imot denne.

Finnmark idrettskrets positiv

Ofstad forteller at flere av lagene i Troms har gitt idrettskretsen klar tilbakemelding:

– De har et stort ønske om at vi engasjerer oss i denne saken.

May Bente Eriksen, leder i Finnmark Idrettskrets, sier at problemstillinga er minst like aktuell hos dem som i Troms.

– Å drive med idrett og frivillighet er kostbart. Spesielt lagidretten i Finnmark reiser mye med fly. Alt vi kan spare inn penger på er veldig bra, sier hun.

Eriksen ønsker drahjelp fra idrettsforbundet sentralt i saken.

– Det trenger vi for å komme videre. Jeg oppfordrer derfor styret i Norges Idrettsforbund til å prøve å jobbe for at hele eller deler av idretten i Norge kan unnslippe flyseteavgiften. Vi skal prøve å undersøke hva flyseteavgiften vil bety for de lagene i Finnmark som reiser mest.