Hopp til innhold

– I strid med likebehandlingsprinsippet

Det er den store dagen for juleavslutninger på skolene i dag, og for mange skoler er gudstjeneste i kirka en del av dagen. Human-Etisk Forbund mener det er i strid med forskriftene at skoleavslutninger før jul skal foregå i kirka

Religion

Mange skoler har et alternativ til kirkebesøk under juleavslutningen. Andre ikke. Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun Pedersen, mener det er i strid med likebehandlingsprinsippene.

Foto: Norman Pogson

– Etter vår mening er det nok det. Vi ser signalene fra menneskerettighetsorganer som sier klart og tydelig at obligatorisk religionsundervisning må være, sitat, «objektiv, kritisk, og pluralistisk», sier pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun Pedersen.

I samme dom fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg står det at «man må unngå aktiviteter som er egnet til å påvirke til annen tro».

– For oss er det alvorlig at en norsk offentlig fellesskole ikke klarer å skille mellom kunnskapsformidling om religioner og deltagelse i religiøse handlinger, sier han.

Håper skolen har likebehandling som tilstrebet verdi

Jens Brun Pedersen

Pressesjef Jens Brun Pedersen sier at det er foreldrenes, og ikke skolens, ansvar å ta med barna i kirken.

Foto: Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund legger vekt på er at de synes en skole ikke skal åpne for at luthersk kristne kan få dyrke sin religion i skoletiden, mens andre blir henvist til sin fritid for slikt.

– Vi er så naive at vi håper og tror at den norske offentlige fellesskolen har likebehandling som en tilstrebet verdi, og dette at noen kan dyrke sin religion i skoletiden og andre ikke, synes vi er i strid med likebehandlingsprinsippet, sier Pedersen.

En nylig undersøkelse, utført av Norstad for avisa Vårt Land, viser at 68 prosent er enig med Utdanningsdirektoratets ja til gudstjenester i skoletiden så lenge det er full anledning til fritak, og at elevene får et fullverdig alternativ og så lenge gudstjenesten ikke fungerer som skoleavslutning.

Mange henvendelser

Pedersen forteller at de får mange henvendelser fra foreldre før jul, og at de har gjort det i årevis. Mange lar være ettersom det er en stigmatiseringsrisiko knyttet til det.

– Det er de færreste som tørr å stå frem og fortelle om hvordan deres barn blir behandlet når de andre går til kirken. Dersom man gjør det vil man oppleve at barna deres blir dobbeltstigmatisert, altså ved å gå ut i mediene og samtidig bli stigmatisert ved å bli igjen som i et lite mindretall, sier han.

Barneombudet har i likhet med Human-Etisk Forbund pekt på dette som et problem, og utdanningsforbundet mener det bør bli en avsluttende praksis. Pedersen sier at foreldre for all del må ta med barna sine i kirken når de vil.

– Det er det vi mener er at det er foreldrenes ansvar, og ikke den offentlige skoles ansvar å bistå kirken her.

Jul

Kirkebesøk og gudstjeneste er for mange synonymt med juleavslutning. Human-Etisk Forbund vil ha en slutt på det.

Foto: JORGE ADORNO / REUTERS

Skille mellom kunnskapsformidling og deltagelse

Han mener at i for eksempel USA og i Frankrike ville det vært helt utenkelig at barna med skolens hjelp ble oppfordret til å gå i et trossamfunn i skoletiden.

– Vi har ikke noe imot at barn lærer om den kristne julefeiringen, om den kristne høytiden, om Jesus og så videre, men det er forskjell på å lære om, og å få opplæring i religion.

Han forteller at selv om motstanden er stor og det vil ta mange år før det skjer noen endring, så ønsker de å jobbe videre med det.

– Vi vil forsøke å jobbe for at skolen og skolemyndighetene selv skjønner at det er mangel på logikk å si at det er forbudt med forkynnelse i RLE-faget, men at det likevel er tillat i øvre skoletid, avslutter han.