I mange laksefjordar døyr villaksen

15 år etter at dei fyrste fjordane vart verna mot oppdrett, kjem forskinga om kor godt ordninga faktisk verkar. Noreg har 29 nasjonale laksefjordar som er verna mot oppdrett. I mange av dei døyr villaksen likevel, syner rapport.