Hopp til innhold

Fortsatt få unge fiskere – her lokker de ungdom med kongekrabbefiske i midnattssola

Det har blitt flere unge fiskere i Norge, men fortsatt er kun én av fem fiskere under 30 år. Langt nord i Finnmark gir ungdomsfiskeordningen håp i fiskeværet Mehamn.

– Det har gått fra at jeg aldri hadde jobbet som fisker til å være en jobb jeg lett hadde tatt om det åpnet seg en mulighet i framtiden.

Det sier Skage Lydersen (15) fra Mehamn. Tidligere hadde han ikke så stor kjennskap til yrket.

Nå er han en av 42 ungdommer som har søkt seg til ungdomsfiskeordningen i Gamvik kommune. En ordning som gir ungdom muligheten til å jobbe som fiskere i sommermånedene.

Det er Fiskeridirektoratet som står bak denne ordningen. Målet er å gi unge en inngang til fiskeryrket, og på landsbasis har 530 ungdommer meldt seg på i år.

I Gamvik deltar dobbelt så mange som i fjor. Ordningen har hjulpet i arbeidet med å rekruttere unge fiskere, ifølge næringssjef i kommunen, Stein-Arild Olaussen.

– Vi har flere som har vært med på ungdomsfiskeordningen opp igjennom årene som i dag er aktive fiskere, sier Olaussen.

Ungdommene venter mens båten reiser videre til neste teine.

NRK fikk være med på sjarken Milton. Denne julinatta var fire ungdommer med ut på krabbefiske. Fra venstre: Eart Jaroenchai, Regine Grøtte Enge og Skage Lydersen.

Foto: Carolyn Hannigan / NRK

Få unge fiskere

Og flere unge fiskere trengs, og ikke bare i Gamvik. Tall fra Fiskeridirektoratet viser nemlig at kun 21 prosent av fiskerne var under 30 år i 2019, mot 33 prosent i år 1990.

Men de siste ti årene har imidlertid trenden snudd.

– Det er færre unge fiskere, men man ser også at i 2010 var 17,2 prosent av fiskerne under 30 år, forteller Anita Kjeilen Steinseide. Hun er konstituert direktør på statistikkavdelingen ved Fiskeridirektoratet.

NRK forklarer

Hva er egentlig ungdomsfiskeordninga?

Hva er egentlig ungdomsfiskeordninga?

Ungdomsfiskeordninga gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å jobbe som fiskere i sommermånedene. 

 

Målet med ordninga er å gi unge en inngang til fiskeryrket. 

 

Kilde: Fiskeridirektoratet

Hvem kan delta?

Ordninga er for ungdom mellom 12 og 25 år.

 

De som fyller 16 år senest i 2021 og er bosatt i Finnmark kan drive med fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordninga.

 

Fangst av kongekrabbe kan kun skje på kvoteregulert område. 

Når foregår fisket?

Ordninga gjelder i all hovedsak for perioden fra og med 14. juni til og med 6. august.

 

Fiskeridirektoratet sier at det likevel finnes unntak for fangst av kongekrabbe, leppefisk og rognkjeks.

Hvor mye kan man fiske for?

Innenfor ungdomsfiskeordninga kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

 

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50.000 kroner. Dette gjelder hvis et ungdomsfiske arrangeres i regi av en kommune, samt at det fiskes fra et merkeregistrert fartøy.

 

Slik er det blant annet i Gamvik kommune. 

Godt alternativ til å sitte hjemme

Regine Grøtte Enge (17) deltar også på ungdomsfiskeordningen i Gamvik.

Nytt av året er at de også fisker kongekrabbe, og Regine trives med fiske i midnattssol.

Hun mener opplevelser som dette er viktig for ungdommen.

– At man får være med å oppleve slike ting er jo ganske bra for Mehamn og Finnmark generelt, fordi det ikke er så mye å gjøre her.

Hun syntes at det beste med å være på havet er mestringsfølelsen man sitter igjen med.

Regine Enge viser fram en av krabbene de fikk fanget.

En fornøyd Regine Grøtte Enge viser fram en av krabbene de fikk denne natta. Ungdommene dro opp rundt 120 kilo kongekrabbe.

Foto: Carolyn Hannigan / NRK

Skage Lydersen (15) synes ungdomsfiske er et godt alternativ til å sitte hjemme i sengen og se på film.

– Det er mange ungdommer som har vokst opp uten å gjøre noe hardt arbeid. Det verste man må gjøre er å klippe plenen, liksom. Da er det bra å få innsikt i arbeidslivet.

– God bruk av kommuneressurser

Det er kommunen som arrangerer ungdomsfiske i Gamvik kommune.

Næringssjef Stein-Arild Olaussen, som også er prosjektleder for ungdomsfisket i Gamvik, mener det er viktig å la ungdom få kjennskap til kommunens viktigste næring, nemlig fiskeri.

– Vi synes at de ungdommene vi har i Gamvik kommune absolutt er verdt å bruke penger på.

Med rundt 20 søkere i fjor har de doblet antall søkere i år. Olaussen forteller at de til neste år kanskje vil utvide prosjektet.

Det setter 15-åringen Lydersen pris på.

– Jeg synes det er en skikkelig god bruk av kommuneressurser, og jeg er supertakknemlig for at det er fiskere som gidder å bruke sin tid på å la ungdommene delta, sier Skage Lydersen.

Ungdommene tømmer en av teinene de har dratt opp.

Ungdommene kan fiske til de har fylt opp kvota si på 50.000 kroner.

Foto: Carolyn Hannigan / NRK