I Finnmark lever 1.000 barn under fattigdomsgrensa

På tross av at 1.000 barn lever under fattigdomsgrensa i Finnmark, søkte ingen kommuner i fylket om penger mot barnefattigdom i år.

Fattige barn - tema i valgkamp

Regjeringen deler neste år ut 149 millioner kroner for å bekjempe barnefattigdom. Ingen av Finnmarks 19 kommuner har søkt midler.

Foto: Scanpix

NRK Detektor har faktasjekket disse tallene. Det finnes ingen offentlig fattigdoms-statistikk i Norge. Det finnes oversikter over lavinntektsfamilier.

Staten har i 2015 øremerket nesten 150 millioner kroner for å å redusere konsekvensene av barnefattigdom i landet.

Penger som kommunene kan søke om å få en del av.

– Skal være godt kjent

I Finnmark er det likevel ingen kommuner som har søkt om penger fra denne potten, mens det er søkt om slike midler i alle andre fylker i landet.

– Disse midlene er annonsert på forskjellige nettsider til fylkesmennene i hele landet, så de skal være kjent for kommunene, sier Linda Kråkenes hos fylkesmannen i Finnmark.

Dette overrasker barne-, likestillings- og inkluderingsminister Soveig Horne.

Statsråd Solveig Horne på konferanse i Alta

Statsråd Solveig Horne (Frp).

Foto: Astrid Krogh

– Regjeringen har en nasjonal tilskuddsordning på 149 millioner kroner i 2016. Det er rekordmange penger. De skal gjøre at kommunene skal kunne søke på fritidsaktiviteter, ferietilbud til de barn og unge som trenger det i kommunen. Og jeg vil oppfordre alle kommunene, også i Finnmark, til å søke på denne store potten neste år, sier Horne.

Må avslutte tiltak

Så mye som 1.000 barn i Finnmark lever i familier med vedvarende lav inntekt. Likevel har altså ikke kommunene søkt på midler for å redusere denne barnefattigdommen.

– Kommunene sier at pengene har en begrenset varighet, og er et kortvarig løp. Pengene stopper opp etter ett til tre år, så da ser de seg nødt til å avslutte tiltak fordi de ikke har råd å finansiere det, sier Linda Kråkenes hos fylkesmannen.

Linda Kråkenes

Linda Kråkenes hos fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Bjarne Riesto / www.riesto.no

Kommunalleder John Helland i Alta kommune viser til at det finnes mange forskjellige tilskuddsordninger hos staten, og at kommunen har fått nesten to millioner de siste tre årene.

Kommunalt opplevelseskort

– Pengene har gått til én prosjektmedarbeider og direkte tiltak rettet mot barn og ungdom. En del har fått hjelp fra Nav, noe har vært innrettet spesielt på tiltak mot flyktninger. Vi har ikke minst fått i gang et opplevleseskort, der unger som ellers ikke ville hatt råd til å være med på aktiviteter, kan få de fra kommunen for å være med på det, sier Helland.

Fylkesmannen sier at kommunene er for dårlig på kartlegging.

– Flere har fått kritikk for det. Derfor jobber vi nå for gode indikatorer for å hjelpe kommunene. Så er det noen kommuner som har et oppleg ved navn barnekonvensjonen inn i Nav, der Nav-ansatte har et spesielt ansvar for å se barna i familiene, sier Kråkenes.