I denne barnehagen kan de juble – men hvor fornøyde er foreldrene i barnehagen din?

I Øvre Bardu barnehage er stemningen god. Barnehagen får nesten toppkarakter i foreldreundersøkelsen for norske barnehager. Sjekk hvor tilfredse foreldrene i din kommune er med barnehagen.

Øvre Bardu barnehage

JUBEL: Både barn og voksne i Øvre Bardu barnehage er godt fornøyde med barnehagen sin. Det er foreldrene til barna også, som gir barnehagen nærmest toppscore i Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.

Foto: Privat

For andre året på rad har Utdanningsdirektoratet gjennomført en frivillig undersøkelse, der foreldrene skal bedømme forskjellige deler av barnehagetilbudet, på en skala fra én til fem.

Øvre Bardu barnehage fikk en totalscore på 4,9 poeng i undersøkelsen, noe styrer Ingrid Mæhre er fornøyd med.

– Det er et skikkelig klapp på skuldra for den jobben vi gjør hver dag, sier hun.

Øvre Bardu barnehage er en liten barnehage, med 27 barn og åtte ansatte, fordelt på to avdelinger. Én for barn fra null til tre år, og én for barn fra tre til seks år.

– Vi har veldig fokus på at alle skal bli sett og møtt på en ordentlig måte, både voksne og barn. At vi er en liten barnehage gjør at det blir mer oversiktlig for alle. Vi blir godt kjent på tvers av avdelingene, og vi blir godt kjent med foreldrene. I tillegg blir det enklere å ha et felles faglig fokus på innholdet i barnehagen, sier Mæhre.

Resultatene til Øvre Bardu barnehage

Total tilfredshet

Ute- og innemiljø

Barnets trivsel

Informasjon

Barnets utvikling

Svarprosent

Score

4,9

4,2

4,9

4,5

4,9

81

Gode resultater

Men Øvre Bardu barnehage er ikke den eneste barnehagen som kommer godt ut av undersøkelsen. Resultatene tyder på at foreldre til barn i norske barnehager stort sett er fornøyde med tilbudet.

Ser du på de foreløpige tallene som er brutt ned på barnehagenivå, har det absolutte flertallet av barnehagene fått en totalscore på over fire poeng.

Også tallene på kommunenivå viser gode tilbakemelding fra foreldrene (se tabeller nede i saken).

– Vi er veldig fornøyde med tallene i undersøkelsen, både for 2016 og 2017. Det viser at foreldrene er godt fornøyde med det tilbudet barna deres får i barnehagene, sier Ida Erstad, seniorrådgiver ved avdeling for forskning og internasjonalt arbeid i Utdanningsdirektoratet.

Formålet med undersøkelsen er å gi barnehagene et verktøy for å få informasjon fra foreldre over hva de kan jobbe videre med, og å gi foreldre en måte å gi barnehagen tilbakemelding på.

– Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen bare gir et innblikk i foreldrenes inntrykk av barnehagene. Undersøkelsen er nødvendigvis ikke beskrivende for selve tilbudet i barnehagen. Det kan være en sammenheng i enkelte tilfeller, men det er flere faktorer som avgjør hvordan foreldre svarer på en slik undersøkelse.

– Litt å jobbe med

Og selv om Øvre Bardu barnehage kan glede seg over gode resultater på undersøkelsen, har også de noe å jobbe videre med.

– Vi har ikke en like høy score på informasjon og barns medvirkning. Når det gjelder barns medvirkning tror jeg kanskje at det er litt uklart for mange hva som skal legges i begrepet, og det er noe vi allerede har satt på dagsorden og jobber videre med, sier styrer Ingrid Mæhre.

– Men alt i alt er vi godt fornøyde. Så skal vi jobbe videre for å opprettholde de gode resultatene.

Kommunene med mest fornøyde foreldre

Kommune

Totalscore i Foreldreundersøkelsen

Lesja

4,8

Hjartdal

4,8

Nesna

4,7

Farsund

4,7

Tjeldsund

4,7

Mandal

4,7

Nesset

4,7

Saltdal

4,7

Bygland

4,7

Orkdal

4,7

Denne oversikten viser kun de kommunene der minst 80 prosent av barnehagene har deltatt, eller minst 30 av kommunens barnehager har deltatt. Tallene må derfor tolkes med varsomhet.

Kommunene med minst fornøyde foreldre

Kommune

Totalscore i Foreldreundersøkelsen

Berlevåg

3,7

Ulvik

4

Ibestad

4

Fusa

4,2

Svelvik

4,2

Askim

4,2

Vega

4,3

Tysnes

4,3

Krødsherad

4,3

Hyllestad

4,3

Denne oversikten viser kun de kommunene der minst 80 prosent av barnehagene har deltatt, eller minst 30 av kommunens barnehager har deltatt. Tallene må derfor tolkes med varsomhet.