I dag fikk Camilla og 85 ansatte sjokkbeskjeden

Det ble en tung dag på jobben da de 86 Telenor- ansatte ved servicekontoret i Harstad fikk beskjed om at de risikerer å miste jobben.

Camilla Rørvoll

– Det var en tung beskjed å få. Camilla Rørvoll har vært i mammapermisjon, og skulle egentlig tilbake i jobb i januar. I dag fikk hun og 85 andre ansatte beskjed om at de risikerer å miste jobben.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det er selvfølgelig veldig trasig. Vi har hatt en trygg og god arbeidsplass veldig lenge. Så det var en tung beskjed å få.

Camilla Rørvoll er en av de 86 ansatte som risikerer å miste jobben ved Telenors kundeservicesenter i Harstad. Rørvoll har vært i mammapermisjon, og var forberedt på å gå tilbake til jobb i januar. Det er det altså ikke sikkert hun får mulighet til nå.

– Vi har lenge visst at vi er det minste kundesenteret, men vi har levert godt og stått på. Vi har gjort det beste vi kunne, noe mer kan vi dessverre ikke gjøre, sier hun.

Ny digital virkelighet

Hovedgrunnen til at servicesenteret foreslås nedlagt er såkalt arbeidsbortfall, og at Telenor ser seg nødt til å tilpasse seg den nye digitale virkeligheten.

De to siste årene har vi hatt en million færre telefoner til kundeservice. Det vil si at vi har for stor arbeidskapasitet, sier direktør for Kundeservice, Torfinn Eriksen.

Torfinn Eriksen

Direktør i Kundeservice, Torfinn Eriksen forteller at kundeservicesenteret i Harstad kan bli nedlagt fordi det er for stor arbeidskapasitet.

Foto: Nils Mehren / NRK

Men hvorfor velger dere da Harstad som går for å være et av de mer effektive kundeservicesentrene?

– Det er ingenting i veien med senteret i Harstad. Medarbeiderne er både flinke og effektive. Grunnen til at vi velger Harstad er rett og slett fordi det er det minste senteret, og vi ønsker at færrest mulig ansatte skal bli berørt.

Ordføreren er uenig

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes var en av de første som fikk beskjeden om at det går mot nedleggelse. Hun er uenig i begrunnelsen for nedleggelse, og reagerer på måten Telenor håndterer saken på.

– Vi vet at kundeservicesenteret i Harstad er det siste kundeservice senteret Telenor har i Nord-Norge. Jeg setter spørsmålstegn ved telenors samfunnsansvar. Vi synes det går fort i svingene her.

Til tross for lav arbeidsledighet i Harstad, tror ikke ordføreren det nødvendigvis blir lett for de ansatte å eventuelt finne nye jobbe.

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes er uenig i begrunnelsen for nedleggelse, og reagerer på måten Telenor håndterer saken på.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

– I Harstad er det veldig mange kompetansearbeidsplasser som krever høy utdanning. De arbeidsplassene som nå forsvinner er ikke nødvendigvis kompetansearbeidsplasser.

Tilbud om overflytting

Eriksen understreker at de ansatte i Harstad vil bli ivaretatt på best mulig måte dersom nedleggelse blir et faktum.

– Vi vil tilby sluttpakker og det vil legges til rette for eventuell etterutdanning.

Eriksen sier at de som ønsker det, vil få tilbud om å kunne overflyttes til andre lokasjonene i landet.

I Camillas tilfelle er ikke dette en mulig løsning.

– Vi er jo etablert i Harstad med både familie og hus, så det vil bli vanskelig for oss å flytte til en annen lokasjon.

Telenor Harstad

Kundeservicesenteret i Harstad er Telenors minste i landet. Det er noe av grunnen til at det foreslås nedlagt.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi skal gjøre det vi kan

Nå er det er opp til styret i Telenor Norge å fatte den endelige beslutningen den 17. oktober.

Hovedtillitsvalgt i Telenor, Hege Ottesen forteller at fagforeningen vil gjøre alt de kan for å unngå nedleggelse.

– Kundeservicesenteret i Harstad er en bastion i Telenor-sammenheng, så vi vil gjøre alt vi kan for å påvirke.