– Vet ikke hva som skjer med hyttene våre nå

Hytteeiere er skuffet over at de har fått vite om oljeplanene på Veidnes i Finnmark via media. Nå vet de ikke hva som skjer videre.

Per- Inge Jensen

Per- Inge Jensen, her med hytta si i bakgrunnenen. Den kan bli kjøpt ut eller ekspropriert når Statoil etablerer oljeterminal på Veidnes i Nordkapp.

Foto: Privat

Ni hytter på Veidnes i Nordkapp kommune skal bort, og flere i området blir berørt når Statoil starter opp med ilandføring av olje på Veidnes i Nordkapp . En av dem er Åse Salamonsen.

– Jeg synes det er veldig dårlig, fordi vi som er berørt, vi er holdt utenfor. Vi har ikke fått den informasjonen vi burde fått, sier hun til NRK.

Ifølge Salomonsen har hytteierne på Veidnes ikke fått svar på henvendelser til kommunen, eller informasjon om boringa som ble gjort i sommer, og som har pågått helt til nå.

–Vi visste ingenting før maskinene kom hit, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Terminal Veidnes

Slik skal det etter planen se ut på Veidnes når oljeterminalen er på plass

Foto: Statoil

Per-Inge Jensen er også hytteeier på Veidnes. Han stusser også over mangelen på informasjon.

– Jeg regner med at Statoil, som profesjonell organisasjon, kommer til å opptre korrekt her. Men jeg synes jo det er pussig at vi ikke har fått informasjon om det de har kommet fram til, sier han.

– Vi må jo bare begynne å tenke på hvor vi skal etablere oss på nytt, med hytter og det vi har på Veidnes i dag, legger han til.

– Deprimerende

Kristina Hansen

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, er usikker på hva som vil skje med hyttene på Veidnes.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / NRK

NRK har snakket med flere hytteeiere som ikke vil la seg intervjue, men en av dem sier at de nå vurderer å flytte fra Nordkapp kommune fordi de mister hytta.

Åse Salamonsen synes det er tragisk at så mange hytter må bort.

– Det er jo et fantastisk fint område, på den fineste delen av Magerøya. Dette er et gammelt hytteområde som er regulert av kommunen, og jeg synes det er deprimerende at de rett og slett skal omregulere det for å få ilandføring av olje, sier hun.

Blir ekspropriert eller kjøpt ut

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen er usikker på hva som skal skje med hytteeierne og hyttene på Veidnes i fremtida

– Det er ikke besluttet hvordan saksgangen skal være, men det er jo et par veier å gå, og jeg vet ikke helt hva vi kommer til å lande på.

– Hvilke alternativer har man?

– Den ene løsninga er ekspropiering. Den andre muligheten kan være at hyteeierne blir kjøpt ut. Men vi skal i en dialog med Statoil, og vi skal selvfølgelig ta kontakt med hytteeirne, vi har et ansvar overfor dem.

Informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil sier at de skal i et et møte med Nordkapp kommune i første halvdel av mars, der erstatningstomter til hytteeierne er tema.