Hytteeiere ler oppgitt

Mener Forsvaret har "solgt" seg til reindrifta i Målselv.

Reindriftsutøver Ole Mattis Oskal
Foto: Torfinn Wiesser / SCANPIX

Hytteeierne ved Takvatnet i Målselv i Troms ler oppgitt av Forsvaret etter avtalen om flytting av veien i det nye Mauken/Blåtind øvingsfelt.

De mener Forsvaret har kjøpt seg en avtale i strid med Stortingets vedtak.

I et møte i helga fikk hytteeierne ikke svar på flere spørsmål og bruker nå advokat for å hindre at stridsvogner kommer nær hyttefeltene.

Kjendiser

Truls Fyhn stilte to kjernespørsmål for hytteeierne da de møtte Forsvarsbygg og Hærens Styrker i Takvatn grendehus lørdag ettermiddag:

- Hva skjedde egentlig da Forsvaret kjøpte seg avtale med reindrifta, og hvordan kunne man gå bort fra Stortingets forutsetning om plassering av veien, spurte Fyhn.

Et hundretalls grunneiere og hytteeiere møtte opp og ville primært vise at de føler seg tilsidesatt. Blant dem er flere kjente Tromsøfolk som politimester Truls Fyhn, NHO-direktør Arne Eidsmo og sykehusdirektør Knut Schrøder.

De lo oppgitt da de fikk vite at Forsvaret allerede har betalt reindrifta etter den overraskende enigheta i september da veien ble flyttet, flere betegnet handelen som å kjøpe seg en avtale allerede før reguleringsplanen er laget.

Det andre hovedpunktet fra grunn- og hytteeierne er at flyttinga av øvingstraseen er i strid med Stortingets forutsetninger fra 1997 der veien skal følge krattskogen lenger til fjells.

Stor motstand

Jan Solli leder grunneierlaget og sier det er stor motstand mot veitraseene som kommer nær hyttefeltene på sør- og vestsida av vatnet.

Men angrepene fra hytteeierne kunne ikke bli besvart i møtet. Både Ivar Sakserud i Hærens Styrker og Margrethe Breivik Dahl i Forsvarsbygg viste til at de bare følger ordre fra Forsvarsdepartementet og Stortinget.

Nå starter arbeidet med planen for den knapt tre mil lange veien og halvannen kilometer tunnelen ved Takvatnet. Før den er ferdig neste år vil grunneierne og hytteeierne bruke sin advokat i kampen om freden i fjellet.

Margrethe Breivik Dahl i Forsvarsbygg sier veien skal være klar i september 2009.