Hvorfor er reintallet så hemmelig?

Publisering av taushetsbelagte reintall har skapt sterke reaksjoner. Å spørre om en reindriftsames reintall er det samme som å spørre kontoen, mener en forsker.

Reindrift

Reineiere liker ikke å fortelle hvor mange dyr de har. Men flere mener dette bør være tilgjengelig informasjon.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Spør du en reineier om hvor mange rein han eller hun har, vil du mest sannsynlig ikke få et svar. Debatten om disse tallene skal være offentlige eller ikke har rast de siste dagene.

Jørn Suhr

Bonde Jørn Suhr ser ingen grunn til at reintallene skal være mer hemmelige enn hvor mange kyr han har.

Foto: NRK

For bøndene er virkeligheten en litt annen.

– Informasjonen om kyrne er offentlig. Du kan gå innpå både Mattilsynet å følge hele historikken til dyrene, forteller melkebonde Jørn Suhr i Alta.

Det er ingen hemmelighet hvor mange kyr bonden Jørn Suhr i Alta har. Det samme kunne ikke sies om hvor mange rein den enkelte reineier har, inntil NRK Sápmi publiserte disse tallene onsdag.

Bringer ulykke

Jan Åge Riseth er seniorforsker ved Norut i Tromsø, og forteller at tradisjonen om å holde reintallene privat ligger dypt i reindriften.

– En grunnleggende samisk verdi er å klare seg. Og hva er det som gjør at man klarer seg? Det er det at man har rein. Reinen er kapital, sier Riseth.

Ikke bare er antall rein en pekepinn på reineiers økonomiske situasjon. Å fortelle noen andre hvor mange rein du har betyr også ulykke.

– Hvis man oppgir reintallet sitt kan man faktisk forspille reinlykken sin. Det er forbundet med ulykke å snakke om hvor mange rein man har, sier Riseth.

Alle vet

Selv om det ikke snakkes om, har reineierne god oversikt over hvor mange rein de andre har i flokken sin. Det sier tidligere førsteamanuensis i samisk språk og kultur, Odd Mattis Hætta.

– Jeg tror reineierne vet ganske nøyaktig hvor mye rein de andre har, uten at de trenger å gå rundt å snakke om det med andre, sier Hætta.

– Hvorfor snakker man ikke om det?

– Det er akkurat som at vi to snakker ikke sammen om våre inntekter eller om jeg skulle ha et dyrt maleri på veggen.

– Er det også prestisje i å ha mange rein?

– Det er opplagt. Det er prestisje på samme måte som at man har en flott bil eller lignende. Det er helt sammenlignbart, mener Hætta.

Forsvarer hemmeligholdet

Beaska Niillas

NSR-leder Beaska Niilas mener det er greit at reineierne holder antallet dyr de har hemmelig.

Foto: Thor Thrane / NRK Sápmi

Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, synes det er helt uproblematisk at reineierne vil holde antallet dyr hemmelig.

– Det er ikke noe tradisjon å snakke om reintall. Det hører til deg og din indre familie. Og jeg synes det er helt greit at det er slik i reindriften, sier han.

– Hvorfor er det en tradisjon at disse opplysningene er private?

– Det er sånn det er. Og siden det er slik bør det respekteres, svarer NSR-lederen.

Vil ha offentlighet

Tradisjonen om at hver enkelt reineiers reintall er private bør ikke ligge til grunn for at disse tallene er taushetsbelagte mener bonden Jørn Suhr.

– Å drive med melkeproduksjon er også en tradisjon. Så den forklaringen kjøper jeg ikke. Det er faktisk en matproduksjon de driver med. Hvis de bare holder på med det fordi det er en tradisjon, hadde de ikke trengt å ha mer enn ti til femten rein hver, sier Suhr.