Hvordan blir skolen i Alta?


Politikerne i Alta skal la høstens valg bestemme hvordan skolehverdagen til ungene skal bli.

Politikerne i Alta skal la høstens valg bestemme hvordan skolehverdagen til ungene skal bli.

I forrige uke besluttet politikerne å legge dagens struktur på is, fordi den skapte full forvirring i lokalmiljøet.

Når høstens valg er over skal politikerne ha svaret på hvor ungene skal gå på skole, hvor stor skolene skal være og hvor mange skoler det skal være i kommunen.