Hvert år drukner fisketurister: – Det finnes useriøse aktører i bransjen

Både næringen og Redningsselskapet ønsker større innsats for å bedre sikkerheten for fisketuristene.

Kjempekveita dras i land, danske Søren Beck drar opp rekordkveita

Fisketuristene skal fylle ut en sjekkliste før de drar ut på sjøen. Denne sjekklisten er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Fiskeridirektoratet, NHO-reiseliv, Visit Norway og Redningsselskapet.

Foto: Kristian Keskitalo, Wildwater Fishing

Nyheter om fisketurister som drukner eller som trenger assistanse er blitt vanlig i nyhetsbildet. Statistikken viser at over 13 turistfiskere har druknet siden 2013. Det var kun i 2014 at Sjøfartsdirektoratet ikke hadde registrert en drukningsulykke tilknyttet denne virksomheten de siste fem årene.

I forrige uke druknet en turistfisker i 50-årene fra Ukraina utenfor Alta. Saken blir nå etterforsket av politiet.

I det siste har mye handlet om hvor mye fisk som blir tatt opp av havet og hvor mye filet som kan tas ut av landet. Redningsselskapet mener at sikkerhet tilknyttet denne næringen også burde vært på dagsordenen.

Frode Pedersen

Kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen, sier at det finnes flere tiltak som kan gi færre ulykker i turistfisket.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi legger oss ikke bort i fiskeforvaltningen i Norge, men det kan godt bli et mye større fokus på sikkerhet, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen.

– Det er aldri hyggelig å miste nære uansett hvordan det skjer. Kanskje enda verre hvis man vet at det kunne vært unngått om man hadde tenkt sikkerhet, legger han til.

Ønsker et strengere regelverk

Det er i dag registrert 935 turistfiskevirksomheter på landsbasis i Fiskeridirektoratets register. En av dem er Nordic Sea Angling, som har destinasjoner i blant annet Havøysund, Å og Vesterålen.

Daglig leder og gründer Jimmy Andersson sier at de sater på sikkerhet, og Andersson merker at både næringen og deres gjester blir flinkere på dette området.

– Utviklingen går riktig vei, selv om jeg ikke kan prate for alle i næringen. Det er bra at det stilles krav til bransjen, og det kan sikkert gjøres enda mer. Det finnes useriøse aktører i bransjen. Kanskje forsvinner de når det stilles større krav, sier Andersson.

Jimmy Andersson

Daglig leder i Nordic Sea Angling, Jimmy Andersson, satser på sikkerhet i sin fisketuristvirksomhet. Han ønsker gjerne et strengere regelverk.

Foto: Nordic Sea Angling

Gode på fiskeutstyr

Nordic Sea Angling har i dag montert GPS-sporing på båtene de leier ut. Dermed kan de følge bevegelsen til sine gjestefiskere. Om det skjer noe, vet de til enhver tid hvor båtene befinner seg.

Dette er noe som både Jimmy Andersson og Redningsselskapet skulle ønske var obligatorisk på båtene som leies ut til fisketurister.

Redningsselskapet ser også gjerne at det stilles strengere regler til dem som fører båter.

– Fisketuristene som kommer til Norge, må forberede seg bedre enn det de gjør i dag. De er veldig dyktig på fiskeutstyr, men de er ikke like dyktig til å kjøre båt og vet ikke hvordan de skal oppføre seg i en båt de leier, sier Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Beslag av turistfisk

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om den store mengden fiskefilet som blir tatt på grensa, og det er kommet et nytt regelverk på denne fronten.

Foto: Tollregion Nord-Norge

Skal styrke sikkerheten

Nærings- og fiskeridepartementet er klar på at næringen selv har et ansvar, og at de som leier ut båter må ta sikkerheten på alvor.

– Hver drukningsulykke er én for mye. Regjeringen jobber for å styrke sikkerheten på sjøen, og ulykker med fritidsbåter vil bli omtalt i stortingsmeldingen om sjøsikkerhet, som vi nå arbeider med. Når det gjelder fisketurisme, er det viktig at turistene får god informasjon, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H).

Daniel Bjarmann Simonsen

– Vi forventer at de som leier ut båter tar sikkerhet på alvor. Aktører som NHO Reiseliv jobber for å øke bevisstheten rundt dette, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen.

Foto: GISLE FORLAND / NRK

Sjef for fritidsfartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet, Petter Søreng, opplyser til NRK at de i samarbeid flere andre aktører har oppdatert en folder på engelsk som kan leses på nett, eller bestilles i papirutgave fra Sjøfartsdirektoratet.

– Denne brosjyren inneholder også en sjekkliste som skal fylles ut av utleier og turist, for å sikre at turistene har nok informasjon og kunnskap før de drar ut på sjøen.

Det jobbes med å få det engelske materialet oversatt til tysk.

RS "Odin"

Redningsselskapet er ukentlig ute på oppdrag tilknyttet fisketurister. De mener at kunnskapsnivået ikke er god nok.

Foto: Harry Wahlvåg/Redningsselskapet