Hopp til innhold

Hver fisker alene skaper verdier for 1.1 millioner

Den fangstbaserte fiskerinæringen skaper betydelige verdier i Troms fylke.

Fiskebåter

Fangstfiskerne skaper store verdier og ringvirkninger i Troms fylke, viser undersøkelse.

Foto: Frank Gregersen / Nofima

Nesten 2.000 av fylkets innbyggere hadde arbeidet sitt i industrien på land og i fiskeflåten i 2015. Dette er arbeidsplasser som i hovedsak ligger på yttersida, fra Nord-Troms til Sør-Senja. I tillegg sysselsetter landingene i Troms fra fiskeflåten fra resten av landet ca. 800 - 1000 fiskere fra Vestlandet og til Finnmark. Det viser en fersk studie av ringvirkningene fra den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms. som Nofima har gjort på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Den presenteres i dag på Fiskebåt Nord sitt årsmøte i Tromsø.

Styremedlem Lasse Holm i Næringsforeningen mener fiskerinæringen svært viktig for sysselsettingen i fylket.

– Undersøkelsen er gjort for å minne oss alle på, politikere, næringslivet og folk flest hvor vikig fiskeriene er, sier Holm.

– Ofte tenker vi på havfiskeflåen, oppdrettnæringa og oljeindustrien. Derfor er det viktig å se hvilke betydning fiskerne har på vår økonomi, sier han.

1,1 million per fisker

Hver fisker i Troms skapte i snitt verdier for 1.1 milloner kroner i 2015. Industrien på land hadde en verdiskapingen per ansatt rundt 648.000 kroner. I tillegg vil landinger i Troms fra fiskere fra andre fylker gi verdiskapning i deres respektive hjemfylker.

Fiskebåt

Hver fisker i Troms skapte i snitt verdier for 1.1 milloner kroner i 2015.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nofima-forsker Roy Robertsen er en av forfatterne av rapporten.

– Tromsø er den klart største fiskerikommunen i Troms. 59 prosent av de de norske landingene av fisk og skalldyr skjedde i Tromsø kommune, mens Senjaregionen stod for 30 prosent og Nord-Troms for 10 prosent i 2015. Kun 1 prosent ble levert i Sør-Troms, sier Robertsen.

Tyngdepunkt i Midt- og Nord-Troms

Av de i gjennomsnitt 800 sysselsatte i landindustrien jobbet rundt 460 personer i bedrifter lokalisert i Nord-Troms, 330 personer i Midt-Troms, mens 10 personer var ansatt i fiskeindustrien i Sør-Troms i 2015.

– Det landes lite fisk i Sør-Troms, likevel har de fylkets største fiskebåtrederi lokalisert her. Tromsø, Lenvik, Karlsøy og Berg var de kommunene som hadde flest ansatte i industrien på land i 2015, sier Robertsen.

Fiskerne er betydlige skatteytere

Fiskebåt ved Spildra

Selskapene og de ansatte i den fangstbaserte næringen bidro med 346 millioner kroner i skatt til fellesskapet i 2015

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I følge rapporten bidro selskapene og de ansatte i den fangstbaserte næringen med 346 millioner kroner i skatt til fellesskapet i 2015.

Skatten fra selskapene og de ansatte på land var på 85,6 millioner kroner, mens det totale skattebidraget fra flåteleddet var 261 millioner kroner, fordelt på 89 millioner kroner i selskapsskatt og 172 millioner kroner i personskatt fra fiskerne.