Hopp til innhold

Hvem var mannen som ble funnet i båtgrava i Tromsø?

Rapporten etter at det i fjor sommer ble funnet ei båtgrav på Hillesøy i Tromsø er klar. Den forteller blant annet mye om en mann som lå i grava på en bjørnefell.

Skjelett
Foto: Jørn Inge Johansen

– Her har vi en del av mannen fra Hillesøy.

Anja Roth Niemi åpner en av de mange eskene som for anledninga står på kontoret hennes. I eska ligger det to underbein. De tilhører mannen som ble funnet i båtgrava sist sommer.

Det var i juni i fjor at ei grav ble funnet på Hillesøy i Tromsø. Anja Roth Niemi jobber som arkeolog og prosjektleder på Tromsø Museum. Hun er en av dem som var med på utgravingene. Etter over 1000 år kan disse funnene fortsatt gi svar på spørsmål.

– Vi vet nå at mannen var mellom 35 og 45 år gammel da han ble gravlagt. Han var ca. 168 høy. Det var litt lavere enn gjennomsnittet på den tiden. Han har hatt veldig god helse. Han hadde helt vanlige bruksskader. En person som har hatt et relativt aktivt liv.

Til og med de minste tåbeina lå fortsatt på plass der de har ligget i godt over tusen år

Anja Roth Niemi, arkeolog, Tromsø Museum
En mann rundt 40-årene, god til å bygge allianser med samisk elite og høy status. Han døde en gang i løpet av yngre jernalder. 
Nå er rapporten klar etter at det sist sommer ble det funnet ei båtgrav på Hillesøy i Tromsø. I grava lå en mann på en bjørnefell, i tillegg til blant annet våpen, bjørneklør og perler.

Basert på funn i grava mener arkeologen at mannen hadde en viktig funksjon innen handel av fangstprodukter i nordområdene. I grava ble det funnet 10 bjørneklør, og mye tyder på at mannen har ligget på en bjørnefell.

– Han ble gravlagt med bjørnespyd, bjørnefell og en båt som kan være samisk bygd. Det tolker vi som om at han har vært veldig sterkt involvert med de samiske elitene. Indirekte gjenspeiler dette også hans suksess som mellommann i denne handelen.

I tillegg ble det funnet våpen, bjørneklør og perler.

Roth Niemi sier de tror han har hatt en relativt høy status i lokalsamfunnet, samt i norrøne grupper lenger sør i landet, basert på handelsvirksomheten.

Dødsårsak ukjent

Skjelettet ga ingen svar på hva han døde av. Men de kan derimot si hva han spiste mens han var i live.

Ifølge Anja Roth Niemi hadde han et kombinert kosthold, men mest marine ressurser. Det gikk mye på fisk, sel og ting som man kan få tak ifra havet.

Nyheter fra Troms og Finnmark