Hvem har jaget disse på land?

Sei på sildejakt kan være synderen bak de enorme mengdene død sild som dukket opp på ei strand i Nordreisa i romjula.

dødsild

Terrieren Molly var begeistret for den døde silden på stranda på Kvennes.

Foto: Jan-Petter Jørgensen

Det var på nyttårsaften at den store mengden død sild ble oppdaget på stranda på Kvennes i Nordreisa.

Jan-Petter Jørgensen tok med seg Jack Russel-terrieren Molly på tur for å se på det utrolige sildeskuet. Han måtte stoppe hunden fra å snappe opp de døde fiskene, men forteller at det heldigvis ikke var for mye lukt på stranda.

– Det er 15 kuldegrader i dag, så kulda gjør sitt til at det ikke lukter ennå. Men på sikt vil nok lukten bli ganske intens, sier Jørgensen til TV2, som omtalte saken.

Utrolig skue

Mange lokale valfartet til stranda for å se på det utrolige skuet. Jørgensen anslår at silda var på mellom 100 og 200 gram.

Jørgensen mener at stimen enten kan ha blitt fanget av tidevannet, eller blitt skremt inn på land.

Han får delvis støtte fra seniorforsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstiuttet.

– Jeg har aldri før sett så store mengder strandet sild som i dette bildet, sier Jens Christian Holst.

dødsild2

Forsker Jens Christian Holst sier han aldri har opplevd tilsvarende mengder sild som har strandet.

Foto: Jan-Petter Jørgensen

Mange teorier

Han legger vekt på at det er vanskelig å komme med et sikkert svar på hva som er årsaken til at silda går på land, og at alle teorier er spennende.

– Men det vi vanligvis ser i tilfeller der sild havner på land, er at de blir presset på land av predatorer, eller rovfisk. Dette skjer med ulike fiskeslag. Selv har jeg sett brisling bli jaget opp av makrell. I dette området vet vi at det er mye sei som beiter på silda, sier Holst.

Det er spesielt mye sild langs kysten om vinteren, som også kommer inn i fjordene.

I Ofotfjorden og Tysfjord sto det veldig mye sild fra rundt 1990 til 2006 men nå er den flyttet lengre nordover, spesielt til havområdene nordvest av Vesterålen men også i fjordene i nordlige deler av Nordland og i Troms.

Sei

Er dette synderen? En teori er at sei kan ha jaget silda på land.

Foto: NRK

Langgrunt

– Dette er et tydeligvis et langgrunt område, med stor forskjell på flo og fjære. Dersom det er rovfisk som har jaget dem inn, kan de ha kommet inn med flo og bli stående fast når fjæra kom, sier Holst.

Ferskvann fra elven kan også ha hatt betydning og kanskje stormen som passerte kan ha noe med strendingen å gjøre. Sykdom er også en mulighet når mye fisk dør, mener Holst som vil holde alle muligheter åpne.

Havforskningsinstituttet er interessert i prøver av silda dersom noe lignende skjer igjen. Det er viktig at fisken fryses ferskest mulig.

– Men dersom noen har fisk fra denne stranda som fremdeles er frossen, er vi interessert i å ta prøver, og dekker utgifter ved å sende den, sier Holst.