Hopp til innhold

Slik svarte ministeren på folkets spørsmål

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var denne uken på tur gjennom Nord-Norge. Vi ba folk komme med sine spørsmål til ministeren.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk nok å svare på da vi ba publikum om å sende inn spørsmål til han.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i sommer på biltur langs norske veier. Sammen med har han med seg sine statssekretærer og politiske rådgivere, for å møte folk, politiker og næringslivet langs veien.

Vi ba våre lesere på nett om å komme med spørsmål til Solvik-Olsen.

Mange av spørsmålene som kom inn tok for seg veikvaliteten i Nord-Norge og mangelen på jernbane.

– Jeg setter pris på engasjementet. På turen vår merker vi at folk er engasjerte og bryr de seg om samferdsel. God infrastruktur er viktig for å kunne være med i fritidsaktiviteter og bidra i samfunnet, derfor ønsker vi å prioritere det så mye so vi gjør, sier Solvik-Olsen.

– Prioriterer ikke jernbane

Samferdselsministeren fikk anledning til å svare på flere av spørsmålene da han var på lufta i «Nordpå» i P1. Her er spørsmålene han svarte på:

  • Fra Tore-Morten Andreassen Figenschow: Hvorfor kan ikke regjeringen få jernbane til Nord-Norge? Mener de at det ikke er behov eller vil de rett og slett ikke?

Der er vi veldig klare i våre prioriteringer. Jernbane fungerer godt på steder med mye folk som skal inn og ut av byene. I Nord-Norge vil vi heller prioritere E6 og fylkesveiene. Jernbane hadde kommet få folk til nytte, og veiene ville blitt prioritert bort.

  • Fra Sølvi Bergly: Når skal Høyre si nei til OL, og heller bygge skikkelige veier?

– Det er et godt spørsmål. Vi i Frp har allerede sagt nei til OL. Vi mener vi har viktige ting å bruke egner på, og der er vei og infrastruktur blant de viktigste.

Sliter med stort etterslep

  • Edgar Lakseidet: Når kommer dere med penger til opprusting av fylkesveiene?

– En ting er å få E6 i orden, en annen ting er å få alle tilførselsveiene som går fra kysten og inn i landet i orden. Vi har en stor jobb å gjøre, og har allerede gitt mer penger til vedlikehold av fylkesveiene. Men på veisektoren har vi et etterslep på rundt 70 milliarder kroner, så det er fortsatt mye å ta igjen.

  • Sverre A. Pedersen: Hva skal dere gjøre for kystveiene på Senja:

– Vi har snakket med fiskerifolket, og det er store behov for oppgradering der. Regjeringen som var før oss flyttet ansvaret for mange av disse veiene fra staten til fylkeskommunene, uten at de nødvendige pengene ble gitt. Vi vil tilbakeføre flere av disse strekningene til staten, slik at det blir enklere å få satt av penger til oppgradering. Det er viktig å få orden på fylkesvegene, slik at fiskeriindustrien får lyst til å investere mer og satse i distriktene.

  • Gerd Marie Nielsen: Hva kan gjøres for å få fjernet fylkeskommunene og frigjort dyktige medarbeidere fra kontorpulten til aktiv tjeneste?

– Vi i Frp har jobbet lenge for en reform som fjerne fylkeskommunen. Vi har altfor mange byråkratiledd i landet. Kan vi få vekk fylkeskommunen, får vi fjernet en del byråkrater.