Quiz

Hva kan du om det nye storfylket i nord?

Fra og med 1. januar i år ble Troms og Finnmark et nytt fylke, større enn Danmark og Belgia til sammen. Hvor godt kjenner du landets desidert største fylke?

Ingøy

Ingøy i Måsøy kommune er et av de nordligste stedene i det nye storfylket.

Foto: Allan Klo

1/12 Finnmark amt

Finmarkens amt
Foto: Statens Kartverk

Finnmark amt inkluderte i sin tid Senja og Tromsø fogderi. Hvor lå amtets hovedsete?

2/12 Troms som eget fylke

Tromsø
Foto: Robert Greiner

Når ble Troms skilt ut som eget fylke?

3/12 Fra amt til fylke

Smaalehnenes Amt
Foto: Kartverket

Når ble begrepet amt erstattet med fylke?

4/12 Et stort fylke

Veardnásráhpesvárri
Foto: @gorill.foleide

Hvor stort er det totale arealet til det nye storfylket Troms og Finnmark?

5/12 Fylkesvåpen

Troms og Finnmarks gamle fylkesvåpen
Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Hvilket fylkesvåpen har storfylket Troms og Finnmark?

6/12 Tiltakssonen

Hammerfest videregående skole
Foto: Allan Klo

Hvilke konsekvenser har sammenslåingen fått for tiltakssonen som inntil 31. desember 2019 omfattet Nord-Troms og Finnmark?

7/12 Innbyggertall

Oversiktsbilde Alta, sett fra Saga
Foto: Marte Lindi

Hvor mange innbyggere har det nye storfylket?

8/12 Enorme avstander.

Sennaland, Finnmark
Foto: Allan Klo / NRK

Hvor langt er det mellom storfylkets sørligste kommunesenter Evenskjer i Tjeldsund kommune til Kirkenes i Sør-Varanger kommune? (korteste distanse langs vei)

9/12 Fylkesmannsembetet

Elisabeth Aspaker
Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Hvor ligger hovedkontoret for fylkesmannen i Troms og Finnmark?

10/12 Morgenmøte med hurtigruta

Hurtigruten Nordkapp klarte ikkje legge til kai i Ålesund
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ved to steder i storfylket møtes nord- og sørgående hurtigrute på morgenen. Hvilke to steder?

11/12 Storkommunen i storfylket

Skuterspor ved Náššajohka på Finnmarksvidda
Foto: SNO

Hvilken kommune i det nye storfylket er størst i areal?

12/12

Goliat
Foto: Allan Klo / NRK

Hvilke to hav grenser Troms og Finnmark til?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Kilder: Wikipedia.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein