Hurtigruten kritiserer Tromsø for å gi ut informasjon

Tromsø kommune ga mediene innsyn i passasjer- og mannskapslister fra det koronasmittede skipet MS «Roald Amundsen». Det reagerer Hurtigruten sterkt på.

Roald Amundsen ved kai i Tromsø 31. august 2020.

Hurtigruten skriver at de aldri ville gitt samtykke til å dele informasjon om passasjerer og mannskaper om bord.

Foto: Lisa Rypeng/NRK

Hurtigruten har sendt et varsel om mulig avvik til Datatilsynet. Det viser et brev NRK har fått innsyn i.

Varselet handler om at Tromsø kommune har delt passasjer- og mannskapslister fra to turer med MS «Roald Amundsen». Det gjelder listene fra seilasene hvor til sammen 62 personer testet positivt for korona.

Listene inneholdt detaljert informasjon om passasjerene som navn, fødselsdato og bosted.

– At slike personopplysninger er gjort offentlig av Tromsø kommune, uten vårt samtykke, er mildt sagt sterkt beklagelig.

Det skriver juridisk direktør for Hurtigruten, Martin Karset. Han understreker at de aldri ville gitt samtykke til det.

Identifiserer de syke

– I den offentliggjorte passasjerlisten har kommunen også inkludert opplysninger om bosted for den enkelte passasjer, skriver Karset.

Hurtigruten er kritisk til den totale mengden informasjon som er gitt ut.

– Når den offentliggjorte dokumentasjonen ses i sammenheng, er det mulig å identifisere syke passasjerer og mannskap.

Hurtigruten skriver at de er forpliktet til å melde dette som et avvik til Datatilsynet.

Selv mener kommunen at de ikke har gjort noe galt.

Offentlig informasjon

Avisa iTromsø skriver at kommunen mener at informasjonen de har gitt ut ikke er taushetsbelagt.

Det er Gry Dons og Renate Kristiansen, juridiske rådgivere i kommunen, som svarer.

Kommunen skriver at de er omfattet av offentlighetsloven. Det betyr at kommunen kun kan nekte innsyn i opplysninger hvis det er grunnlag i loven for det.

Rådgiverne skriver at informasjon om navn, fødselsdato, nasjonalitet, e-postadresse, telefonnummer og bosted ikke er taushetsbelagt. Heller ikke at man har vært passasjer på den aktuelle seilasen.

– Opplysninger om hvor en person har oppholdt seg på et bestemt tidspunkt, er ikke undergitt taushetsplikt. Med mindre denne opplysningen direkte eller indirekte avdekker et ømtålig forhold, for eksempel helseopplysninger, skriver rådgiverne i sitt svar.

Postlistene til Tromsø kommune viser at Hurtigruten tidligere har bedt om innsyn i hvilken informasjon Tromsø kommune har delt med medier.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Se Nordnytt med Sveinung Åsali