Hurtigruten-kommunene i nord ikke bekymret for koronasmitte

Ordførere i Nord-Norge har tillit til at Hurtigruten kan håndtere koronasituasjonen, men flere sier de følger nøyere med enn tidligere.

MS Nordlys

MS «Nordlys» er at av Hurtigruten-skipene som går i trafikk mellom Bergen og Kirkenes. 36 kommuner langs kysten har jevnlige anløp, derav 25 i Nord-Norge.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Bekymret er jeg vel ikke, men vi er på vakt, sier Bernth R. Sjursen.

Han er ordfører i Måsøy, én av 25 kommuner i Nord-Norge som har daglige anløp fra Hurtigruten.

NRK har tatt kontakt med ordførerne i disse 25 kommunene.

Av de 13 som har svart, er alle enige om at Hurtigruten har håndtert koronautbruddet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen» dårlig.

Ingen av dem uttrykker imidlertid noen stor bekymring for skipene som går langs norskekysten.

– Per dags dato er jeg ikke bekymret, men jeg har fått et større behov for å ha fokus mot Hurtigruten og dens anløp her i Kirkenes, sier Pål Kasper Gabrielsen, fungerende ordfører i Sør-Varanger.

Pål Gabrielsen

Fungerende ordfører i Sør-Varanger i Øst-Finnmark, Pål Kasper Gabrielsen, forventer at Hurtigruten følger smittevernkravene etter smitteutbruddet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen».

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Tror rutinene er skjerpet

Måsøy-ordfører Sjursen er klar på at kommunen med store avstander og rundt 1200 innbyggere er sårbare hvis et av skipene skulle ta med seg smitte.

– Alt av institusjoner og helsetjenester er lokalisert i Havøysund. Vi må verne om våre syke, eldre og svake, og da må vi være på vakt, sier Sjursen.

Bernth R. Sjursen fra Ap blir ordfører

Bernth R. Sjursen er ordfører i Måsøy i Vest-Finnmark. Han sier kommunen er på vakt når det kommer til Hurtigruten, men understreker at de ikke ønsker å stenge kommunen fra omverden. – Men vi har gjort det tidligere, og terskelen er lav for å gjøre det igjen, sier Sjursen.

Foto: Gyda Hesla / NRK

Nordkapp-ordfører Jan Olsen tror koronaskandalen har vært en lærepenge for rederiet.

– Etter «MS Korona Amundsen» er nok alle rutiner skjerpet, og det meste er nok sikrere enn før, sier Olsen og tilføyer:

– Skip er lette å isolere og sette i karantene. Eventuell smittesporing bør være greit å håndtere. Reisende på landeveien har vi derimot ingen oversikt over, sier han.

Jan Olsen (SV) er fersk ordfører i Nordkapp

Nordkapp-ordfører Jan Olsen tror Hurtigruten har skjerpet rutinene etter koronautbruddet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen».

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Betryggende med mye testing

De siste dagene har det imidlertid vært mistanke om koronasmitte på flere av Hurtigruten-skipene som trafikkerer langs norskekysten.

I disse tilfellene blir de med smittesymptomer satt i karantene om bord. Skipene fortsetter i trafikk i påvente av prøvesvar på covid-19.

Denne praksisen synes de fleste ordførerne er grei.

– En skulle selvsagt ønske at svar forelå raskere, men det er betryggende at skipene tester ved alle mistanker og gir beskjed om dette, sier Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg.

– Det er rimelig. I samfunnet for øvrig setter vi heller ikke alle nærkontaktene i karantene før det foreligger en positiv prøve, sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen.

Wenche Pedersen i Vadsø Arbeiderparti

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen mener all testingen viser at Hurtigruten har lært.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Blant skipene som har hatt mistanke om koronasmitte, er «MS Midnattssol». Ordføreren i nordlandskommunen Vågan sier de fikk beskjed om at fire personer var i karantene.

– Det er da opp til den enkelte havn å vurdere om ekstra tiltak skal iverksettes. Vi avtalte med skipet at passasjerer og mannskap som ikke hadde Svolvær som endelig destinasjon, ikke fikk gå i land, forteller Frank Johnsen.

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen ønsker nasjonale føringer på dette punktet.

– Vi har flere ganger vært i dialog med Folkehelseinstituttet om problemstillinger rundt rutegående skip med personer i karantene, forteller Eliseussen.

Ordfører

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen sier de kun lar avstigende passasjerer gå i land derom Hurtigruten har klarlagt at de ikke har vært i nærkontakt med personer om bord som avventer prøvesvar. – Det er et stort behov for nasjonale føringer på dette, og det ser vi frem til å få, sier han.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Må bygge opp tilliten igjen

Mye har vært sagt og skrevet om Hurtigrutens omdømme i forbindelse med det store koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

Selv om kommunene i stor grad har tillit til håndteringen av koronasituasjonen på de rutegående skipene, er tilliten til rederiet en annen sak.

– Jeg er glad for at Hurtigruten får hjelp fra sentrale helsemyndigheter. Den hjelpen burde de ha bedt om tidligere. Tillit bygges i centimeter og tar tid, og rives raskt ned i metervis. Hurtigruten har definitivt en jobb å gjøre, mener Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo.