- Alvorlig, sier Hurtigruten

Hurtigruten ser alvorlig på rapporten fra Havarikommisjonen, og har endret rutinene etter brannen om bord i Nordlys.

Hurtigruten Nordlys i brann ved Ålesund

Brannen i MS Nordlys var dramatisk, og to mennesker mistet livet. Nå har Havarikommisjonen funnet flere feil som kan ha forårsaket brannen.

Foto: Karl Ivar Engesæt

Ifølge Statens havarikommisjon for transport startet brannen som følge av at en diesellekkasje kom bort til dårlig isolerte varme flater.

Hurtigruten får kritikk for flere forhold i den foreløpige rapporten fra kommisjonen, både for diesellekkasjen, dårlig isolasjon og feil i strømforsyningen etter at brannen startet.

To av besetningsmedlemmene omkom i brannen og to ble alvorlig skadd.

Nordlys hadde 207 passasjerer om bord. Samtlige ble evakuert uten fysiske skader.

Endrete rutiner

Maskinrommet i MS Nordlys

Bilde maskinrommet i MS Nordlys.

Foto: Statens havarikommisjon

Hurtigruten skriver i en pressemelding at de i stor grad er enige i konklusjonene til Havarikommisjonen om hva som er årsakene til brannen.

De har også endret sine sikkerhetsrutiner i etterkant av hendelsen.

Nå tester de nødgeneratorene hver uke, ikke hver 90. dag, som de gjorde tidligere.

Inspeksjon

Etter brannen har også Hurtigruten gjort undersøkelser og inspeksjoner av alle rør i hele flåten, uten å ha funnet avvik.

De har også gått gjennom alle skip for å se etter manglende isolering, og der det er feil, vil de bli utbedret, ifølge selskapet.

– Alvorlig

Ragnar Norum

Ragnar Norum i Hurtigruten.

Foto: Hurtigruten

– Hurtigruten ser alvorlig på SHTs varsler om sikkerhetskritiske forhold og har gjort alt som på kort sikt er mulig å gjøre for å hindre tilsvarende hendelser i framtiden, skriver kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten i en pressemelding.


De melder også at MS Nordlys skal være tilbake i rute 20. mars, ettersom skadene er mindre enn først antatt.

I den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen kommer det fram at de vil varsle Sjøfartsdirektoratet om forholdene. Den endelige rapporten er ventet i løpet av ett år.